Gazeta Panorama OPOLSKA Wydawnictwo OPOLMEDIA Kontakt
panorama opolska

Wiadomości z Opola i okolic

Wtorek, 28 września 2021
Imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława


Podróż po dawnej granicy


kw 27.11.2009

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Muzeum Czynu Powstańczego/Oddział Muzeum Śląska Opolskiego zapraszają na wernisaż wystawy "Na granicy.


Rzecz o czasach, ludziach i miejscach" oraz na towarzyszące wystawie dyskusję nt. "Międzywojenne losy Górnego Śląska. Kultura, polityka oraz codzienność na polsko-niemieckiej granicy". Inauguracja 8 grudnia na Górze Św. Anny.

W 2007 roku obchodziliśmy 85. rocznicę wytyczenia granicy polsko-niemieckiej na Górnym Śląsku. Z tej okazji Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach stworzył wystawę pt. "Na granicy. Rzecz o czasach, ludziach i miejscach", będącą opowieścią o codziennym życiu ludzi polsko-niemieckiego pogranicza.

Głównym celem wystawy jest przybliżenie szerszym kręgom, przede wszystkim młodzieży, tego prawie całkowicie zapomnianego rozdziału górnośląskiej, a co za tym idzie także wspólnej, polsko-niemieckiej historii.

Poprzez wystawę chcemy zwrócić uwagę nie tylko na dramatyzm sytuacji, w jakiej znaleźli się Górnoślązacy, lecz także - w oparciu o relacje świadków - pokazać, że mimo wielu burzliwych wydarzeń na Górnym Śląsku lat 20-tych i 30-tych możliwe było pokojowe współistnienie Polaków i Niemców, że możliwe było "przekraczanie dzielących granic". Po zapoznaniu się z wystawą zapraszamy do udziału w debacie - spotkaniu z historykami - znawcami tematu oraz świadkami historii - osobami, które pamiętają jeszcze te czasy, kiedy to przez Górny Śląsk przebiegała polsko-niemiecka granica, rozdzielając nierzadko rodziny, przyjaciół, znajomych.

Spotkanie odbędzie się 8 grudnia br. (wtorek):

* godzina 11:00 wernisaż wystawy "Na granicy. Rzecz o czasach, ludziach i miejscach"

* godzina 11:45 dyskusja z zaproszonymi gośćmi nt. "Międzywojenne losy Górnego Śląska. Kultura, polityka oraz codzienność na polsko-niemieckiej granicy" W kontekście wystawy powstał pomysł zorganizowania wycieczek wzdłuż granicy polsko-niemieckiej, którą ustalono w latach 20. XX wieku. Pierwszy ich cykl odbył się w roku 2008 i cieszył się dużym zainteresowaniem.

Dzięki wsparciu Konsulatu Generalnego RFN we Wrocławiu już 15 grudnia wyruszy kolejna wycieczka szlakiem granicznym sprzed ponad 80 lat. Uczestników wyprawy zaprosimy na prawie trzygodzinną podróż w czasie, aby przybliżyć im ten prawie całkowicie zapomniany rozdział historii górnośląskiej, kiedy to zrośnięty od stuleci, wielokulturowy region przez 17 lat musiał funkcjonować w ramach dwóch organizmów państwowych. Zapraszając na tę niecodzienną wycieczkę chcemy pokazać przede wszystkim codzienność ówczesnych mieszkańców żyjących po obu stronach granicy.

Zapraszamy na wycieczkę szlakiem dawnej granicy polsko-niemieckiej, 15 grudnia we wtorek. Zbiórka (godz. 8:45) i początek wycieczki przy Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. Bojkowska 37, 44-100 Gliwice. Zgłoszenia (do 4 grudnia) - tel. 32 2324902, fax: 32 2324901; e-mail: sylvia.wzietek@haus.pl