Gazeta Panorama OPOLSKA Wydawnictwo OPOLMEDIA Kontakt
panorama opolska

Wiadomości z Opola i okolic

Czwartek, 19 maja 2022
Imieniny: Celestyny, Iwony, Piotra


Konkurs na powieść


aa 25.03.2009

Centrum Kultury i Turystki w Walimiu oraz Wydawnictwo MTM w Jugowicach organizują konkurs na powieść współczesną dla autorów, którzy nie mają w swoim dorobku wydanej książki.

Prace należy nadsyłać pocztą do dnia 15 listopada 2009 roku w 3 egzemplarzach maszynopisu lub wydruku komputerowego wraz z dyskietką lub płytą CD. Tekst na papierze formatu A-4 nie może być krótszy niż 150 stron ani dłuższy niż 350 stron znormalizowanego maszynopisu (jedna strona = 1800 znaków); Autor może nadesłać osobno nie więcej niż dwie prace, które powinny być opatrzone godłem. W dołączanej zamkniętej kopercie należy podać godło, imię i nazwisko autora, dokładny adres, telefon, e-mail oraz krótki biogram. O przyjęciu decyduje data stempla pocztowego.

Adres: Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu, 58-320 Walim, ul. Kościuszki 2.

W konkursie przewidziano następujące nagrody: - publikację nagrodzonej powieść - dziesięciodniowy pobyt w gospodarstwie agroturystycznym w gminie Walim dla autora nagrodzonej powieści i osoby towarzyszącej (lub równowartość 1000 zł) - wysokie honorarium autorskie. Organizatorzy zapewniają, że dołożą starań, aby jeszcze w tej edycji konkursu wzrosła zdecydowanie pula nagród. Oceny prac dokona powołane przez organizatorów jury w składzie: Szymon Hołownia (przewodniczący), Daria Galant, Karol Maliszewski, Zbigniew Niedźwiecki, Mirosław Sośnicki, Wiesław Zalas.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 10 lutego 2010 roku. Nagrodzona powieść zostanie wydana 15 marca 2010 roku, podczas ogłoszenia kolejnej edycji konkursu.