Gazeta Panorama OPOLSKA Wydawnictwo OPOLMEDIA Kontakt
panorama opolska

Wiadomości z Opola i okolic

Sobota, 13 kwietnia 2024
Imieniny: Artemona, Justyny, Przemysławy


KLUCZBORK: Kraina Miodu i Mleka


vr 26.02.2010

Zwyciężył klaser turystyczny "Kraina Miodu i Mleka" z Kluczborka


25 lutego poznaliśmy laureatów konkursu "Partnerstwo bez granic", w którym o miano laureata walczyli organizatorzy inicjatyw realizowanych w województwie opolskim w roku 2009 we współpracy z partnerami zagranicznymi. Marszałek Józef Sebesta wręczył nagrody i wyróżnienia w trzech kategoriach: samorządy lokalne, instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe. Wśród samorządów zwyciężyło Starostwo Powiatowe wKluczborku, które utworzyło Klaster Turystyczny Województwa Opolskiego "Kraina Miodu i Mleka".

Ta inicjatywa, której celem jest promocja turystyki w regionie, jest bardzo dobrym przykładem współpracy samorządu powiatowego, organizacji pozarządowej oraz innych podmiotów branży turystycznej. W realizację projektu zostało zaangażowanych 20 podmiotów zagranicznych. Drugie i trzecie miejsce przypadło samorządowy Nysy - za Dni Twierdzy Nysa oraz promocję w ramach Szlaku Św. Jakuba.

W kategorii imprez organizowanych przez instytucje publiczne zwyciężyła konferencja pt. ,,Perspektywy współpracy naukowej i gospodarczej. Unia Europejska - Chiny w XXI w." , zorganizowana przez Instytut Konfucjusza na Politechnice Opolskiej., zaś wśród organizacji pozarządowych najlepsze okazało się Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód, które we współpracy z Instytutem Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Opolskiego zorganizowało Międzynarodową Konferencję Naukową "Słowianie Wschodni na emigracji: literatura - kultura - język" . Jak podkreślali członkowie komisji konkursowej, w zgłaszanych inicjatywach widać aktywność w regionie w rozwijanie współpracy z partnerami zagranicznymi.

Komisja zwróciła szczególną uwagę na fakt, iż w trakcie realizacji projektów międzynarodowych samorządy lokalne, organizacje pozarządowe oraz instytucje sięgają nie tylko po dotacje krajowe, lecz także wykorzystują środki unijne (w roku 2009 prawie 522 tysiące Euro). Komisja, oceniając zgłaszane inicjatywy, brała pod uwagę m.in. pomysłowość i ich innowacyjność, skalę uczestnictwa partnerów i uczestników zagranicznych, promocję inicjatyw, osiągnięte rezultaty. Laureaci otrzymali nagrody pieniężne: we wszystkich kategoriach za I miejsce było to 5.000.00 zł, za II miejsce - 3.000.00 zł, zaś za - 2.000.00 zł.