Gazeta Panorama OPOLSKA Wydawnictwo OPOLMEDIA Kontakt
panorama opolska

Wiadomości z Opola i okolic

Sobota, 13 kwietnia 2024
Imieniny: Artemona, Justyny, Przemysławy


Małujowice: Zwycięstwo króla Prus


koma 21.10.2015

Zabytek nazywany "śląską Sykstyną" powinien znaleźć się na drodze każdego turysty. Gotycka bryła świątyni przypomina warowny zamek, a jej wnętrze - otwartą Biblię.


Dla ludzi niepiśmiennych i nieczytających była to jedyna możliwość poznania Biblii. Epizody ze Starego i Nowego Testamentu ukazano w postaci ściennych malowideł. Strop składający się z ponad 640 desek ozdobiono ornamentami roślinnymi oraz zwierzęcymi. W okresie reformacji polichromie zostały przykryte tynkiem, a światło dzienne ujrzały ponownie w latach 1866-1878, choć mocno przemalowane. Dzięki wsparciu funduszy unijnych malowidła przeszły generalną renowację. 

Przy okazji konserwatorzy dokonali znaczących odkryć. Dotychczas uznawano, że najstarsze obrazy znajdują się powyżej stropu, na niedostępnym dla ludzkich oczu strychu. Datowano je na II połowę XIV w. Renowacja doprowadziła do odkrycia w prezbiterium fragmentu malowidła stworzonego nawet sto lat wcześniej. Wzmianka o wizerunku św. Tomasza pojawiła się co prawda w broszurze z XIX w., ale kryła się pod warstwą późniejszej farby.

Obok okalającego świątynię muru znajduje się tablica z mapą obrazującą przebieg najsłynniejszej bitwy w czasie pierwszej wojny śląskiej. 10 kwietnia 1741 r. pod Małujowicami wojska króla Prus Fryderyka II odniosły zwycięstwo nad austriacką armią, ale przeciwnik nie został rozbity.