Gazeta Panorama OPOLSKA Wydawnictwo OPOLMEDIA Kontakt
panorama opolska

Wiadomości z Opola i okolic

Piątek, 17 września 2021
Imieniny: Franciszka, Lamberty, Narcyza


Dwujęzyczne tablice wracają na dworce


jh 14.12.2015

Tablice w języku polskim i niemieckim wracają na dworce kolejowe w Chrząstowicach oraz Dębskiej Kuźni. Zostały zamontowane w 2012 roku, ale je zdjęto. Powodem był remont linii kolejowej.


Po zakończeniu prac w 2014 roku, nie wróciły one jednak na swoje miejsce. Wysiłkami wójta Floriana Cieciora, zostały one ponownie zamontowane 11 grudnia 2015 roku.

Po wejściu w życie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych, którą Sejm przyjął w 2005 roku, mniejszości zamieszkujące w Polsce, wymienione w ustawie, mają możliwość stawiania tablic dwujęzycznych w swoich miejscowościach. Jest to możliwe w tych gminach, gdzie liczba osób zdeklarowanych jako przynależących do danej mniejszości wynosi minimum 20 procent. W gminach, które tego wymogu nie spełniają, wprowadzenie tablic dwujęzycznych jest możliwe po przeprowadzeniu konsultacji społecznych.

W wielu gminach w Polsce skorzystano z tej możliwości. Są to nie tylko gminy, w których mieszka duży odsetek narodowości niemieckiej, są to również gminy zamieszkiwane przez społeczność posługującą się językiem regionalnym kaszubskim, mniejszość litewską, łemkowską czy białoruską. W sumie jest w Polsce obecnie 58 gmin, które wprowadziły dwujęzyczne tablice - nazwy miejscowości.

Poza tablicami wjazdowymi do miejscowości, nie ma żadnych przeciwwskazań prawnych, by stawiać również dwujęzyczne nazwy ulic czy tablice na dworcach kolejowych właśnie. Jednakże niewiele gmin decyduje się również na inne tablice, niż tablice wjazdowe. Gmina Chrząstowice wprowadziła w 2012 poza tablicami nazw miejscowości, również tablice kierunkowe i tablice dwujęzyczne na dworcach kolejowych w Chrząstowicach, Dębskiej Kuźni oraz Suchym Borze. Jest to tym samym jedyna gmina w Polsce, która wita podróżujących koleją, dwujęzycznymi nazwami miejscowości na tablicach.

PKP zdecydowało się w 2013 roku na modernizację trasy kolejowej Opole-Częstochowa,
w tym także dworców kolejowych w Chrząstowicach, Dębskiej Kuźni oraz Suchym Borze. Dwujęzyczne tablice przy modernizacji zdemontowano, a po zakończonych pracach już ich nie powieszono. Wiele miesięcy wójt Chrząstowic Florian Ciecior zgodnie z prawem zabiegał w PKP oraz w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji o przywrócenie tablic na trzech dworcach znajdujących się na terenie gminy. W piątek 11 grudnia tablice dwujęzyczne zamontowano ponownie na dworcach kolejowych w Chrząstowicach i Dębskiej Kuźni. Niestety, nie wróciły do Suchego Boru, gdzie według rejestrów PKP, stacja nosi nazwę Suchy Bór Opolski, co nie jest tożsame z polską nazwą miejscowości tłumaczoną na język niemiecki. PKP nie wyraziła tym samym zgody na zamontowanie tej tablicy.