Gazeta Panorama OPOLSKA Wydawnictwo OPOLMEDIA Kontakt
panorama opolska

Wiadomości z Opola i okolic

Wtorek, 26 stycznia 2021
Imieniny: Lutosława, Normy, Pauliny


Bastion w Nysie wygrał podwójnie


kl 13.11.2009

Wybrano najlepszą przestrzeń województwa opolskiego


Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił, że zwycięzcą w konkursie na najlepszą przestrzeń województwa opolskiego został Bastion Świętej Jadwigi w Nysie. Podobnego zdania byli również internauci. Inwestorem projektu jest gmina Nysa, a wykonał go inż. arch. Maciej Małachowicz. O nagrodzie zadecydowało przywrócenie miastu unikalnego wnętrza urbanistycznego w historycznej przestrzeni Nysy, nadanie obiektowi nowych funkcji, dzięki którym wzrosła atrakcyjność i konkurencyjność miasta. Bastion doskonale kreuje funkcje centrotwórcze śródmieścia, stając się jego ważnym elementem. Głównym założeniem konkursu było bowiem wskazanie najlepszych realizacji projektów urbanistycznych. Uwzględniano przede wszystkim przeobrażenia kompozycyjne zgłaszanych terenów, kulturalne, techniczne i gospodarcze, w wyniku których poprawiła się ich atrakcyjność urbanistyczno-architektoniczna, funkcjonalność, dostępność oraz bezpieczeństwo. O najwyższy tytuł rywalizowało 27 przestrzeni.

Wyróżnienia otrzymały również takie przedsięwzięcia jak:
- Rewitalizacja centrum miasta Brzeg polegająca na przebudowie placów stanowiących fragment obszaru historycznego śródmieścia w bezpośrednim otoczeniu zamku, za uporządkowanie miejskiej przestrzeni publicznej i stworzenie szans rozwoju nowych funkcji na tym terenie.
- Budowa średniowiecznego grodu drewnianego w Byczynie-Brzózkach w będącego Polsko-Czeskim Centrum Szkolenia Rycerstwa za wykreowanie miejsca o znaczeniu wykraczającym poza granice regionu, z oryginalną ofertą programową: historyczną, kulturalną, rekreacyjną oraz stworzenie uznanego już miejsca na mapie turystycznej Europy.
- Zagospodarowanie skweru wraz z placem zabaw we wsi Jemielnica za konsekwentny sposób realizacji koncepcji urbanistycznej i utworzenie terenów rekreacyjnych w centrum osiedla mieszkaniowego w odpowiedniej skali i jakości. Bogata oferta rekreacyjna zrealizowana na dużym obszarze stworzyła atrakcyjne miejsce spotkań i wypoczynku mieszkańców.
- Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi za zagospodarowanie zaniedbanego terenu w centrum wsi, która może być impulsem do dalszych, niezbędnych prac rewitalizacyjnych w otoczeniu.