Gazeta Panorama OPOLSKA Wydawnictwo OPOLMEDIA Kontakt
panorama opolska

Wiadomości z Opola i okolic

Wtorek, 28 września 2021
Imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława


Pionierskie badania na terenie kopalni Górażdże


rk 11.07.2016

Trwają zmagania polskich finalistów trzeciej edycji międzynarodowego konkursu przyrodniczego Quarry Life Award. Część projektów realizowana jest na terenie kopalni Górażdże.


Pierwszy etap konkursu QLA 2016 zakończył się wyłonieniem pięciu najlepszych projektów, z których aż trzy realizowane są obecnie na terenie znajdującej się w województwie opolskim Kopalni Wapienia „Górażdże”, a dwa kolejne w Kopalni Surowców Mineralnych Ruda w województwie śląskim oraz na terenie Kopalni Surowców Mineralnych Nowogród Bobrzański.

Wrocławskie Stowarzyszenie „Natura i Człowiek” bada występowanie dziko żyjących żądłówek, m.in. pszczoły, osy, grzebacze oraz tworzy podstawy do stworzenia interaktywnego geoportalu na temat przyrody Kopalni Wapienia „Górażdże”. W ścisłej współpracy z zespołem geoinformatyków prowadzone są również prace nad wykonaniem zdjęć lotniczych oraz chmury punktów trójwymiarowych kopalni, dzięki czemu osoby odwiedzające portal będą mogły odbyć wirtualną wycieczkę po terenie, na którym przeprowadzane są badania, a inni badacze bez problemu zamieszczą wyniki swoich własnych badań.

- W poprzedniej edycji badaliśmy jedynie występowanie dzikich pszczół na terenie tej kopalni, co zaowocowało rozpoznaniem 27 gatunków - mówi Marcin Sikora, lider projektu. - W tym roku projekt rozszerzyliśmy również o inne gatunki żądłówek, gdyż panujące w Kopalni Wapienia Górażdże warunki, sprzyjają gniazdowaniu badanych przez nas owadów. Poza samymi badaniami zajmujemy się również tworzeniem miejsc siedliskowych dla żądłówek, tzw. hoteli dla pszczół.

Kolejny zespół naukowców, w skład którego wchodzą m.in. architekt krajobrazu Daria Słonina oraz Katarzyna Łuczak z Uniwersytetu Opolskiego, zajmuje się rekultywacją terenów poeksploatacyjnych w Kopalni Wapienia „Górażdże.

- Głównym celem naszego projektu jest prowadzenie nasadzeń rekultywacyjnych w ramach poprawy bioróżnorodności flory i fauny, co spowoduje wzrost liczebności ptaków, ssaków oraz innych zwierząt - wyjaśniają badaczki. - Do wysadzanych przez nas gatunków należą przede wszystkim dziko owocujące drzewa, takie jak śliwa, tarnina, leszczyna, czy róża. Obszar, na którym realizujemy nasz projekt wynosi około 20 arów, a łączna liczba wprowadzonych drzew i krzewów przekracza 300 sztuk.

Na terenie opolskiej kopalni prowadzą również studentki ochrony środowiska Aleksandra Adamczyk, działająca pod kierunkiem dr Izabeli Kauckiej z Uniwersytetu Łódzkiego. Bada różnorodność gatunkową grzybów ektomykoryzowych, szczególnie na obszarach rekultywowanych. - Otrzymane wyniki porównamy ze stanem bioróżnorodności występującej w pobliskim rezerwacie „Kamień Śląski” - mówi Aleksandra Adamczyk. - Grzyby te żyją w symbiozie z korzeniami drzew. Często są również gatunkami jadalnymi, jak borowiki, maślaki, koźlarze, kurki, a nawet trufle.

Na terenie Kopalni Wapienia „Górażdże” badania te mają charakter pionierski. Rekultywowane tereny kopalniane tworzą siatkę specyficznych nisz, które nie są spotykane w tradycyjnym środowisku leśnym, dzięki czemu to właśnie tam zaobserwować można wyjątkowe zjawiska przyrodnicze.

Wszystkie badania prowadzone w ramach trzeciej edycji Quarry Life Award nie tylko przyczynią się do lepszego poznania przyrodniczej specyfiki terenów kopalnianych, ale również pozwolą pokazać, że obszary te cechują się bardzo wysoką bioróżnorodnością, niejednokrotnie nawet wyższą niż inne tereny.