Gazeta Panorama OPOLSKA Wydawnictwo OPOLMEDIA Kontakt
panorama opolska

Wiadomości z Opola i okolic

Piątek, 17 września 2021
Imieniny: Franciszka, Lamberty, Narcyza


Z Kazachstanu, Armenii i Ukrainy


wir 21.12.2009

Wojewoda opolski Ryszard Wilczyński 18 grudnia wręczył zaświadcze-nie o nadaniu obywatelstwa polskiego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.


Najliczniejsze były osoby, które wcześniej mieszkały w Kazachstanie i do Polski przyjechały na zaproszenie gminy Lubrza. Ich małżonkowie i dzieci otrzymały obywatelstwo polskie wcześniej w ramach procedur repa-triacyjnych. Wśród nich znaleźli się: * 31-letnia Irena Simonenko, urodzona w Temirtau, do Polski przyjecha-ła wraz z mężem i trójką dzieci we wrześniu 2004 r. Ukończyła College Pedagogiczny w Ałmaty, uzyskując kwalifikacje nauczyciela klas począt-kowych o specjalności język angielski. W Kazachstanie pracowała w wy-uczonym zawodzie, a na Opolszczyźnie zaczęła w ?Coroplaście? na sta-nowisku montera wiązek. Mieszka w Trzebini (gm. Lubrza) tak samo jak 62-letni nauczyciel historii w szkole średniej Gennadij Simonenko urodzony w Alma Aty. Na Opolszczyźnie przebywa od trzech lat. Ma dwóch synów i wnuków. * 34-letnia mieszkana Olszynki w gminie Lubrza Oksana Simonenko, urodzona w Ucz-Aral w Kazachstanie. Świetni szyje. Ma również tytuł mi-strza fryzjerstwa. Przyjechała do Polski wraz z mężem i córką cztery lata temu. Po przy-jeździe do Polski nie podjęła pracy zawodowej, jej mąż pracuje jako spa-wacz-ślusarz w Lubrzy. * 45-letnie Olga Staisz urodzona w Jerejmentau. Mimo ze zdobyła wy-kształcenie w zakresie aparaturowej produkcji chemicznej z umiejętnością wykonywania pracy laboranta analizy chemicznej o pracę było trudno. W 1999 r. przyjechała do Polski w poszukiwaniu lepszego życia. Poznała tu Norberta Staisza, z którym rok później wzięła ślub. Maja dwoje dzieci: syna i córkę. Mieszkaką w gminie Walce. * Żasmina Surma urodziła się w 1950 r. w Erewaniu w Armenii. Do Pol-ski przyjechała z synem w 1993 r. Dwa lata później wyszła za mąż. Dzisiaj mieszka w Nysie. Już po raz drugi składała wniosek o nadanie polskiego obywatelstwa, ponieważ chciała zatrzymać również obywatelstwo armeń-skie. Prezydent uzależnił nadanie polskiego od przedstawienia dowodu utraty lub zwolnienia z dotychczas posiadanego obywatelstwa. Surma ma wykształcenie wyższe w zakresie chemii. Pracowała na stanowisku samodzielnego laboranta w prudnickim ?FROTEX-ie?. Na terenie województwa opolskiego zamieszkuje również rodzina pani Żasmi-ny. * 66-letni Marian Szostak ze Lwowa. Dziś mieszkaniec Tarnowa Opolskiego. Wielokrotnie był w Polsce, zanim podjął decyzję o pozostaniu tu na zawsze. Przyjeżdżał odwiedzać rodzinę we Wrocławiu. Jego rodzice mieli polskie pochodzenie. W Polsce mieszka również jeden z trzech synów. Pan Marian jest wdowcem. Pracował w zakładzie wędliniarskim.