Gazeta Panorama OPOLSKA Wydawnictwo OPOLMEDIA Kontakt
panorama opolska

Wiadomości z Opola i okolic

Wtorek, 28 września 2021
Imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława


Mniejszość Niemiecka kontra prezydent Opola


amal 13.07.2016

Pomysł prezydenta Opola Arkadiusza Wiśniewskiego powiększenia Opola kosztem ościennych gmin spotyka się z coraz większą krytyką.


Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim podjęło uchwałę w tej sprawie, nie wyrażając poparcia dla tej idei.

- Analizując stanowisko prezydenta Opola w stosunku do uchwały podjętej na Walnym Zebraniu Delegatów pragniemy przede wszystkim zwrócić uwagę, iż rezydent po raz kolejny w sposób bardzo wybiórczy odnosi się do argumentów natury merytorycznej, ale przede wszystkim również prawnej zawartej w tym dokumencie - poinformował Rafał Bartek, szef TSKN.

Argumentacja członków TSKN jest jasna. Atutem Opola i województwa opolskiego nie była nigdy ani wielkość zaludnienia miasta, ani wielkość obszaru zajmowanego przez miasto. Liczyli się zawsze ludzie i jedność społeczeństwa, które niezależnie od narodowości i poczucia tożsamości poczuwali się do wspólnoty regionalnej. I to właśnie na ten aspekt, który dzisiaj przez działania prezydenta jest zagrożony, wskazywali członkowie TSKN w uchwale mówiąc: „Rozbicie wzajemnej solidarności samorządów, ale i mieszkańców województwa opolskiego, w dłuższej perspektywie prowadzi do dezintegracji regionu tak silnego w czasie, w którym decydowało się jego istnienie. Pozbawiony solidarności region nie będzie w stanie tworzyć silnej wspólnoty, broniącej takich wartości jak otwartość, poszanowanie dla innych kultur, tolerancja, które wspólnie w ostatnich dekadach wypracowaliśmy i które nas dzisiaj pozytywnie wyróżniają w Polsce i w Europie”.

Prezydent Opola wskazuje, jakoby powiększenie terytorialne Opola, miało być gwarantem utrzymania województwa opolskiego. Tymczasem dane jasno wskazują, że od przesuwania granic jeszcze nikomu nie przybyło mieszkańców - wyjaśniają członkowie TSKN.

Według danych na 31 grudnia 2014 roku gęstość zaludnienia miasta wynosi 1238 mieszkańców na kilometr kwadratowy. Obecnie Opole znajduje się na ostatnim miejscu wśród 16 miast wojewódzkich i 263 miejsce w rankingu najgęściej zaludnionych miast Polski. Po ewentualnym powiększeniu gęstość zaludnienia miasta zmaleje do 838 mieszkańców na kilometr kwadratowy, co spowoduje, że spadnie w rankingu na 425 miejsce.

Mieszkańcami gmin, które miałyby zostać wcielone do Opola, w zdecydowanej mniejszości jest ludność pochodzenia niemieckiego, o czym w sposób dobitny świadczą wyniki ostatniego spisu powszechnego z 2011 roku. Pomimo tego kandydaci na wójtów, burmistrzów wybierani z list KWW „Mniejszości Niemiecka” są wybierani w sporej części głosami większości polskiej.

Szefowie Mniejszości Niemieckiej nie zgadzają się z sugestią prezydenta Opola, jakoby wszelkie protesty były inspirowane przez środowisko mniejszościowe. Takie postawienie sprawy jest bardzo krzywdzące dla mieszkańców tych gmin, którzy w przeprowadzonych w ostatnich miesiącach konsultacjach społecznych bardzo jednoznacznie wypowiedzieli się przeciwko planom Wiśniewskiego - od 94 do 99 procent głosów przeciw, przy wysokiej frekwencji na poziomie od 40 do nawet 60 procent uprawnionych.

Mniejszość niemiecka neguje, że tylko ona protestuje przeciwko przyłączeniu gmin do Opola. Obok niej niezadowolenia nie ukrywają:

  • koło opolskie Partii Zielonych,
  • Rada Regionalna Platformy Obywatelskiej
  • Sejmik Województwa
  • Konwent Starostów
  • Związek Gmin Śląska Opolskiego
  • Partnerstwo Borów Niemodlińskich
  • Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe