Gazeta Panorama OPOLSKA Wydawnictwo OPOLMEDIA Kontakt
panorama opolska

Wiadomości z Opola i okolic

Wtorek, 28 września 2021
Imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława


Mniejszość chce interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich


wir 23.08.2016

Mniejszość niemiecka uważa, że powiększenie Opola jest przejawem dyskryminacji wobec członków Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim.


22 sierpnia br. podczas konferencji prasowej członkowie zarządu Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim: Rafał Bartek, Ryszard Galla i Zuzanna Donath-Kasiura, przedstawili wniosek o podjęcie interwencji przez Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara w sprawie rozporządzenia z lipca tego roku wydanego przez Radę Ministrów, którego efektem jest powiększenie miasta Opola.

Władze TSKN podnoszą, że rozporządzenie jest przejawem dyskryminacji wynikającej z przynależności do mniejszości niemieckiej oraz ograniczenia przysługujących im praw i wolności, a także ich asymilacji wbrew ich woli. Zmiana granic administracyjnych miasta na prawach powiatu Opole i gminy Dobrzeń Wielki, gminy Dąbrowa, gminy Prószków i gminy Komprachcice zmieni proporcje narodowościowe na obszarach zamieszkałych przez mniejszość niemiecką. Gminy te zamieszkałe są przez duże skupiska osób przynależących do mniejszości niemieckiej. Połączenie ich zaś z miastem spowoduje rozproszenie obywateli polskich narodowości niemieckiej w nowych granicach administracyjnych, utrudniając korzystanie z możliwości prawnych, gwarantowanych polskim i europejskim prawodawstwem.

Do wniosku dołączono opinię znanego eksperta prof. dr hab. Grzegorza Janusza z Zakładu Praw Człowieka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, który przedstawił w liczbach ilość członków mniejszości niemieckiej zamieszkujących sporne terytorium.