Gazeta Panorama OPOLSKA Wydawnictwo OPOLMEDIA Kontakt
panorama opolska

Wiadomości z Opola i okolic

Piątek, 22 stycznia 2021
Imieniny: Dominiki, Mateusza, Wincentego


Rewitalizacja Niemodlina ruszy pełną parą


ap 04.10.2016

Podczas XXX sesji Rady Miejskiej w Niemodlinie uchwalono Lokalny Programu Rewitalizacji Niemodlina na lata 2016-2023. Pożegnano Mirosławę Dziatkowiak, kierownika pomocy społecznej.


Opracowany i konsultowany z mieszkańcami dokument strategiczny jest potrzebny m.in. do ubiegania się przez gminę o fundusze z nowej perspektywy finansowej UE. Misją działań rewitalizacyjnych jest realizacja kompleksowych zmian przestrzennych, społecznych i gospodarczych, które mają na celu przywrócenie dawnych funkcji, bądź zaproponowanie nowych oraz zapewnienie trwałych warunków do dalszego rozwoju miasta z wykorzystaniem jego zasobów w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Wypracowane projekty rewitalizacyjne można podzielić na projekty infrastrukturalne i społeczne (tzw. miękkie), obejmujące m.in. program aktywizacji społecznej dzieci i młodzieży.

Projekty infrastrukturalne to m.in.

  • zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez wykorzystanie potencjału hodowli ryb,
  • rewitalizacja terenów około zamkowych: dziedziniec przedzamcza i terenów zabytkowego parku,
  • rewitalizacja obiektu Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie - rozszerzenie usług w zakresie opieki nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi,
  • ochrona dóbr kultury poprzez modernizację zabytkowej tkanki miejskiej, poprawa i uatrakcyjnienie przestrzeni publicznych - szlaków spacerowych, zagospodarowanie terenu parku miejskiego.

Całkowity szacunkowy koszt zaplanowanych w ramach programu działań rewitalizacyjnych wynosi ponad 9 milionów zł.

Będzie parking przy SP 1
Podczas sesji Rada Miejska w Niemodlinie, wyraziła zgodę na zawarcie przez Gminę Niemodlin z Powiatem Opolskim porozumienia w celu wspólnej realizacji budowy parkingu z chodnikiem przy ulicy Reymonta w Niemodlinie. Parking wyczekiwany jest przede wszystkim przez rodziców przywożących dzieci do szkoły, a chodnik połączy bezpośrednio ul. Tysiąclecia z halą widowiskowo-sportową. Obecnie brak chodnika i parkingu utrudnia wysiadanie dzieciom z samochodów, co stwarza niebezpieczne sytuacje. Chodnik ułatwi dojście do szkoły i hali bez konieczności przechodzenia na drugą stronę ul. Reymonta.

Zmiany w niemodlińskim OPS
Podziękowano równieża odchodzącej na emeryturę Mirosławie Dziatkowiak, która piastowała stanowisko kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie. Burmistrz Niemodlina Dorota Koncewicz przekazała życzenia i kwiaty. Była też prezentacja radnym nowej kierownik OPS, którą została Edyta Kapuścińska. Obowiązki zastępcy kierownika OPS pełnić będzie Agata Donajska.