Gazeta Panorama OPOLSKA Wydawnictwo OPOLMEDIA Kontakt
panorama opolska

Wiadomości z Opola i okolic

Poniedziałek, 18 stycznia 2021
Imieniny: Beatrycze, Małgorzaty, Piotra


Mniejszość niemiecka czuje się poszkodowana


rem 10.05.2017

Na początku maja sprawa łamania praw mniejszości niemieckiej przy procedowaniu zmiany granic miasta Opola trafiła pod obrady Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego.


13 października 2016 Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim (TSKN) skierowało do Parlamentu Europejskiego petycję z apelem o podjęcie wszystkich możliwych środków prawnych w sprawie naruszenia przez władze lokalne miasta Opole oraz władze państwa polskiego, praw osób należących do mniejszości niemieckiej w gminach: Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice oraz Prószków. 1 stycznia 2017 roku stali się oni mieszkańcami miasta Opole.

Miesiąc wcześniej władze stowarzyszenia otrzymały pismo zwrotne wraz z informacją o wpisaniu petycji do rejestru, która równocześnie otrzymała nr 1443/2016. W czasie majowego posiedzenia Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego poruszano problem zwalczania dyskryminacji obywateli Unii Europejskiej w państwach członkowskich i ochronę mniejszości. Jednym z punktów obrad była kwestia łamania praw mniejszości niemieckiej przy procedowaniu zmiany granic miasta Opola. Sprawę przedstawił przewodniczący TSKN Rafał Bartek, a w obradach uczestniczył również poseł na Sejm Ryszard Galla.

Temat powiększenia miasta Opola, od momentu publikacji, budzi zaniepokojenie w strukturach TSKN. W swoich oświadczeniach towarzystwo niejednokrotnie podkreślało, że cały proces zmiany granic Opola kosztem okolicznych gmin, narusza prawa mniejszości poprzez nieuzasadnioną zmianę proporcji narodowościowych, nieuwzględnienie przy podejmowaniu tej decyzji wyników konsultacji przeprowadzonych w czterech gminach objętych utratą części miejscowości z ich obszaru na rzecz miasta Opole, utratę przez mieszkańców ośmiu miejscowości z gmin Dobrzeń Wielki, Komprachcice i Prószków prawa podmiotowego do posługiwania się językiem ojczystym osób należących do mniejszości niemieckiej jako językiem pomocniczym w gminie, utratę prawa do stosowania w ośmiu miejscowościach w tych gminach dodatkowych nazw miejscowości w języku ojczystym mniejszości.