Gazeta Panorama OPOLSKA Wydawnictwo OPOLMEDIA Kontakt
panorama opolska

Wiadomości z Opola i okolic

Wtorek, 28 września 2021
Imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława


Walka o miejsca w radach telewizji i radia


kw 10.05.2017

Członkowie mniejszości niemieckiej pytają dlaczego, a Rada Mediów Narodowych odpowiada. Tylko 15 osób mogło znaleźć się w radzie programowej, a chętnych było więcej.


Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim (TSKN) oraz Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce (VDG) zgłosiło w grudniu ubiegłego roku swoich kandydatów do Rad Programowych Radia Opole oraz TVP 3 Opole. Decyzją Rady Mediów Narodowych żadna z zaproponowanych przez TSKN i VDG osób nie została powołana w skład Rad Programowych.

Do tej pory organizacje mniejszości niemieckiej miały swojego przedstawiciela w Radzie Programowej Radia Opola oraz w Radzie Programowej TVP3 Opole. Szefowie stowarzyszeń podkreślają, że zgodnie z art. 21 ustawy o radiofonii i telewizji „do zadań publicznej radiofonii i telewizji, wynikających z realizacji misji, o której mowa w ust. 1, należy w szczególności: uwzględnianie potrzeb mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, w tym emitowanie programów informacyjnych w językach mniejszości narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym”.

Po wystosowaniu zapytania do Rady Mediów Narodowych z prośbą o informację w tym zakresie, odpowiedział adwokat Tomasz Giziński, doradca rady. Tłumaczył, że powołuje się jedynie 15 osób, a zgłoszono ich więcej, więc nie można było powołać wszystkich kandydatów: dziesięciu reprezentuje zgrupowania parlamentarne, a pięciu legitymuje się dorobkiem i doświadczeniem w sferze kultury i mediów.