Gazeta Panorama OPOLSKA Wydawnictwo OPOLMEDIA Kontakt
panorama opolska

Wiadomości z Opola i okolic

Czwartek, 21 września 2023
Imieniny: Darii, Mateusza, Wawrzyńca


Mniejszość walczy z marginalizacją


reda 15.12.2017

Reforma samorządowa, w wyniku której Opole rozrosło się po przyłączeniu do niego sąsiadujących wsi, nadal budzi wiele zastrzeżeń.


Zarząd Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim (TSKN) zwrócił się z apelem do radnych, jak i do Komisarza Wyborczego, aby uwzględnili argumenty natury społecznej oraz etniczno-narodowościowej, ustalając ostateczne granice okręgów wyborczych. Chodzi bowiem o to, żeby mieszkańcy terenów włączonych do miasta mieli zapewniony realny wpływ na politykę władz Opola i kierunki dalszego rozwoju ich miejscowości - argumentują przedstawiciele TSKN.

Zgodnie z projektem nowego podziału miasta na okręgi wyborcze zaplanowano cztery okręgi, a nie tak jak dotychczas pięć, co oznacza, że dawne podopolskie wsie mają współtworzyć okręgi wyborcze ze „starymi” obszarami Opola. Ograniczy to możliwość uczestnictwa przedstawicieli przyłączonych terenów w życiu miasta i szans wpływania na podejmowane decyzje. Problem ten był przez Zarząd TSKN wielokrotnie sygnalizowany. Co więcej, został on również poruszony w opinii prof. Grzegorza Janusza, dotyczącej powiększenia granic miasta Opola, który udowadniał, że decyzja ta stanowi także formę dyskryminacji osób należących do mniejszości, polegającą na nieuzasadnionym i arbitralnym zróżnicowaniu interesów ludzi zamieszkujących Opole kosztem osób należących do mniejszości niemieckiej, a zamieszkałych w sąsiednich gminach. Opinia ta została przekazana władzom Miasta Opole.