Gazeta Panorama OPOLSKA Wydawnictwo OPOLMEDIA Kontakt
panorama opolska

Wiadomości z Opola i okolic

Wtorek, 28 września 2021
Imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława


Opolszczyzna walczy z wielką wodą


kop 19.05.2010

Przerwane wały na Odrze przy ulicy Głubczyckiej w Koźlu na wysokości budowanego ronda. Woda w szybkim tempie wdziera się do miasta.


Punkt ewakuacyjny dla mieszkańców, którzy chcieliby się ewakuować zostanie zlokalizowany przy. ul. Stolarskiej obok sklepu InterMarche. Przez jezdnię przy ulicy Głubczyckiej, na wysokości nowo budowanego ronda nadal przelewa się woda. Trwają tam intensywne prace zabezpieczające z udziałem ciężkiego sprzętu, aby uratować Koźle przed zalaniem.

W związku z pogarszającą się sytuacją powodziową Prezydenta Miasta wprowadził dziś (19.05 br.) możliwość ewakuacji mieszkańców Koźla do punktu ewakuacyjnego w Zespole Szkół Miejskich nr 1 (os. Piastów). Zorganizowane zostały następujące punkty załadowcze: 1. Parking przy sklepie Lewiatan (ul. Chrobrego) 2. Parking przy sklepie Inter Marche (ul. Stolarska) 3. Parking przy Domu Kultury "Kubiczek" (ul. Główna) Odjazd autobusów z punktów załadowczych o godzinie 12:00.

Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński wydał komunikat: Na podstawie obserwacji przebiegu kulminacji fali powodziowej na Odrze należy przyjąć, że:

  1. Początek kulminacji fali powodziowej w Opolu rozpocznie się dnia 19.05.2010 r. od ok. godz. 13.00
  2. Maksymalna wysokość fali podczas kulminacji nastąpi w godzinach nocnych i może osiągnąć stan 710 cm na wodowskazie w Opolu
  3. Miasto Opole jest bezpieczne dla wielkości stanu wodowskazowego wynoszącego 744 cm

Prognozy dotyczące dalszego rozwoju sytuacji:

Prowadzone są działania polegające na zapobieżeniu przedostawania się wody do Kędzierzyna-Koźla z rejonu budowy obwodnicy Miasta Działania te są działaniami priorytetowymi z uwagi na istotę zagrożenia. Godz. 5.00 stan na wodowskazie wyniósł 789 cm, godz. 8.00 793 cm, notuje się znaczne wzrosty poziomu wód w miejscowości Krapkowice. O godz. 5.00 stan wodowskazów wyniósł 680 cm, a godz. 8.00 - 688 cm. Prowadzone są czynności związane z ewakuacją ludności z zagrożonych terenów i zabezpieczaniem obiektów znajdujących się w miejscowości Krapkowice.

Trwają intensywne przygotowania do zapewnienia przepływu wody przez teren Miasta Opola. Zgodnie z komunikatem Wojewody początek fali kulminacyjnej spodziewany jest w Opolu na godz. 13.00. Wysokość fali wyniesie 700-710 cm. Z wyznaczonych niebezpiecznych miejsc ujętych w planie przeciwpowodziowym (tj. Odra na wysokości dzielnicy Metalchem, na terenie Gminy Prószków, a także Dąbrowa prowadzone są przygotowania do określenia postępowania na wypadek przerwania wałów i związanych z tym konsekwencjami.

Obecnie w gminie Dąbrowa przygotowana jest ewakuacja miejscowości Niewodniki, Narok, Żelazna i umacnianie wałów. Ma miejsce znaczne zmniejszenie zrzutów ze zbiornika Nyskiego, przed nadejściem fali na rzece Odrze. Nie ma zagrożenia kaskady Nyskiej ze względu na wcześniej przygotowanie znacznej rezerwy wody napływającej z Nysy Kłodzkiej. Zbiornik Nyski jest w stanie przyjąć ilości napływające z rzeki Nysa Kłodzka. W Brzegu trwają działania mające na celu obronę ul. Oławskiej poprzez budowanie wałów przeciwpowodziowych. Największe zagrożenie występuje na rzece Mała Panew, gdzie poziom wody uzyskał stan z 1997 r.

Trwają akcje ratownicze związane z zabezpieczeniem linii obrony oraz ewakuacją osób z terenów zalanych zabezpieczając funkcjonowanie ludności w miejscowościach wzdłuż Małej Panwi. Przerwane zostały zabezpieczenia w Krasiejowie od strony drogi wojewódzkiej. Ewakuowano przedszkole. Przygotowano ewakuacja z terenu Gminy Ozimek /Krasiejów/. Złożona sytuacja jest w okolicy Huty Szkła Jedlicze, ze względu na brak możliwości przerwania procesu technologicznego.

Ze względu na zwiększony napływ wody do jeziora Turawskiego mimo wcześniejszych zrzutów na poziomie 50 m3/sek RZGW Wrocław podjęło decyzję po uzgodnieniu z Wojewodą Opolskim zwiększyć zrzut do poziomu 75m3/sek. Trwają intensywne prace związane z zabezpieczeniem terenu poniżej zbiornika Turawskiego. Zagrożenie dotyczy infrastruktury terenów przyległych do Małej Panwi oraz dróg w dorzeczu rzeki Odry, a także oczyszczalni ścieków oraz Huty Szkła Jedlicze.

Utrudnienia w komunikacji kolejowej: Powiat Strzelecki - zamknięta linia kolejowa Zawadzkie - Fosowskie ze względu na zagrożenie mostu na 36 km. Utrudnienia w komunikacji drogowej:

Powiat brzeski:
Drogi wojewódzkie:
458 - droga zamknięta z powodu zalania pod wiaduktem w Lewinie Brzeskim,
462 - droga zamknięta zalany odcinek Stobrawa-Kopanie,

Powiat głubczycki:
Wojewódzka:
Nr 419 - Branice-Uwalno droga nieprzejezdna z powodu zalania

Powiat kędzierzyńsko-kozielski:
Drogi krajowe:
Nr 40 - zamknięta w Kędzierzynie Koźlu na odcinku Rondo Milenijne - Rondo Grunwaldzkie, objazd ulica Kozielską

Drogi wojewódzkie:
Nr 410 - Kędzierzyn Koźle-Brzeźce droga zamknięta
Nr 418 - Reńska Wieś - Kędzierzyn Koźle - zamknięta z powodu zalania przez wodę
Nr 422- Dzielnica - Przewóz droga nieprzejezdna z powodu zalania,
Nr 425 - Bierawa - droga zamknięta ze względu na zabezpieczenie mostu przed zalaniem

Powiatowe:
Bierawa-Cisek droga zamknięta
Most Bierawka-Grabówka - droga zamknięta
Roszowice - Biadaczów,
Cisek - Landzmierz,

Powiat kluczborski:
Drogi powiatowe:
Lasowice Wielkie - trudności z przejazdem
Droga zamknięta w kierunku Kujakowice Górne

Powiat krapkowicki:
Drogi krajowe:
Nr 45 - miejscowość Krapkowice przy wjeździe do Krapkowic od Kędzierzyna Koźla na dł 70 m. objazd przez miejscowość Żywocice.

Drogi wojewódzkie:
Nr 409 w miejscowości Krapkowice - droga zamknięta
od godz. 24.00 nie będzie przejazdu przez most w Krapkowicach w stronę Otmętu - objazd będzie od Gogolina na ul. Żeromskiego i węzeł autostradowy.
Od Krapkowic kierowana samochody na Gwoździce i na drogę krajową do węzła w Dąbrówce.

Powiat namysłowski:
Drogi gminne:
2 drogi gminne nie przejezdne Krogulna - Siedlice oraz droga Domaradz - Fałkowice

Powiat nyski:
Wszystkie drogi przejezdne

Powiat oleski:
Krajowe:
Nr 45 - zamknięta droga na odcinku 400 m Wyderka - Praszka z powodu zalania

Powiatowe:
Nr 1907 Budzów - Pakoszów zalane drogi

Powiat opolski:
Wojewódzka:
Nr 462 - droga w miejscowości Stobrawa

Powiatowe:
Nr 706 - Ozimek - Kotórz Mały
Nr 706 - Zagwiździe - Stare Budkowice,

Miasto Opole: wszystkie drogi przejezdne,

Powiat prudnicki: wszystkie drogi przejezdne

Powiat Strzelecki:
Drogi wojewódzkie:
Nr 463 - droga w Zawadzkiem zamknięta ze względu na ochronę obiektu mostowego,
Nr 901 - Zawadzkie - Kielcza droga zamknięta ze względu na ochronę obiektu mostowego

Informacja o podjętych działaniach przez służby, inspekcje, straże:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu: W związku z powodzią przeprowadzono ustalenia w sprawie zabezpieczenia instalacji i magazynów substancji niebezpiecznych, a mianowicie: Kędzierzyn - Koźle - baza paliw PKN Orlen, ul Łukasiewicza - 4 zbiorniki V=2000 m3 (każdy) zostały opróżnione i otwarte, co zabezpiecza je przed spłynięciem w przypadku zalania falą powodziową. PCZK K- Koźle zalecił Orlenowi zabezpieczenie zbiorników podziemnych w Bazie na ul. Łukasiewicza. Ekipa PKN Orlen miała uzupełnić zbiorniki do pełna zaś wloty i odpowietrzenia uszczelnić. Podobnie ze stacją paliw na ul. Gazowej. Krapkowice - wg informacji uzyskanych w PCZK o godz. 22,00 nie ma zagrożenia zalaniem oczyszczalni ścieków w Zdzieszowicach.

Studnie głębinowe wód podziemnych są na bieżąco monitorowane przez Powiatowy Sanepid. Nie ma aktualnie zagrożenia zalaniem falą powodziową stacji benzynowych. Brzeg - wg informacji uzyskanych w PCZK o godz. 22,00 nie stwierdzono zagrożenia zalaniem oczyszczalni ścieków ani ujęć wody. Nie ma zagrożenia zalaniem przez falę powodziową stacji benzynowych. Pozostałe Instytucja Inspekcje Straże prowadza bieżące działania związane z zaistniała sytuacją