Gazeta Panorama OPOLSKA Wydawnictwo OPOLMEDIA Kontakt
panorama opolska

Wiadomości z Opola i okolic

Wtorek, 28 września 2021
Imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława


Wody opadają


trs 24.05.2010

W wielu miejscach wodowskazy nadal są przekroczone. Trwa powódź na Opolszczyźnie, choć na niektórych rzekach poziom wód opada.


Fala powodziowa Odry powoli się obniża, ale nadal utrzymuje się powyżej stanów alarmowych, o 19;00 na granicy z woj. Śląskim o 37 cm, a na granicy z woj. Dolnośląskim o148 cm. Stobrawa wodowskaz Karłowice stan alarmowy przekroczony jest o 68 cm. - prowadzone są prace umacniające wał w okolicach Karłowic i Stare Kolnie.

Na Osobłodze poziom wody obniżył się i jest wyższy od stanu ostrzegawczego o 33 cm. Mała Panew poziom wody przed zbiornikiem Turawa obniża się i na 19:00 przekroczony był jeszcze stan alarmowy o 60 cm na wodowskazie w Ozimku. Za zbiornikiem poziom wody utrzymuje się na stały poziomie i wynosi 367 cm - stan alarmowy przekroczony o 167 cm. Utrzymywany jest zrzut wody z jeziora Turawa w wysokości 90 m3/sek. przy dopływie 76,3 m3/sek. RZGW w uzgodnieniu z Wojewodą Opolski podejmuje decyzje dotyczące zrzutów wody z kaskady zbiorników Nyskich.

W dalszym ciągu trwają prace przy wypompowaniu wody z Huty Szkła w Jedlicach i terenach rozdzielni przy Elektrowni Opole. W Opolu w wyniku zalewania przez wody gruntowe gazociągu wyłączono dostawy gaz dla mieszkańców ul. Koszyka - 7 wieżowców (po 11 kondygnacji). Na terenie województwa nie występują problemy w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę pitną i artykuły żywnościowe. Nie zanotowano zagrożeń epidemiologicznych. Zgłoszono padniecie 16 tyś kurcząt - 1 kurnik i 21 świń - 1 chlewnia. Padłe zwierzęta zostały zutylizowane. Przywrócono działalność ujęcia wody pitnej w Ujeździe. Stare, zrekultywowane wysypisko odpadów w Kędzierzynie-Koźlu zostało podtopione na wysokość około 1,5m od poziomu gruntu. Nie zaobserwowano uszkodzeń zewnętrznej izolacji.

Oczyszczalnia ścieków w Zdzieszowicach jest dalej nieczynna, planowane uruchomienie oczyszczalni 31 maja br. Oczyszczalnia ścieków w Choruli nieczynna, urządzenia nie zostały zalane, brak zasilania energią elektryczną - teren wokół oczyszczalni zalany. Oczyszczalnia w Czarnowąsach w dalszym ciągu nieczynna z powodu zalania. Nieczynna oczyszczalnia ścieków w Brzegu - zalana. Uruchomiono oczyszczalnię w Staniszczach Małych gmina Kolonowskie. Przekopano wał przeciwpowodziowy na rzece Odrze w okolicach miejscowości Kąty Opolskie, celem grawitacyjnego odprowadzenia wody z zawala. Umożliwi to uruchomienie stacji transformatorowej zasilającej główny taśmociąg dostarczający kruszywo dla Cementowni Górażdże. W gminie Ozimek przystąpiono do weryfikacji danych o ilości i stopniu zalania poszczególnych gospodarstw.

Stan na 24 maja godz. 10.00 - Stan utrudnień na drogach województwa opolskiego
* Powiat brzeski: wojewódzkie nr 460 Kościerzyce - nieprzejezdna, nr 462 Stobrawa - Kopanie -nieprzejezdna gminne: Od godz. 13.00 uruchomiono ruch (jednostronnie) na drodze Lewin Brzeski -Raski-Przecza
* Powiat głubczycki: Droga wojewódzka nr 419 Branice-granica państwa -nieprzejezdna
* Powiat kędzierzyńsko-kozielski: wojewódzkie: Nr 418 Reńska Wieś - Kędzierzyn-Koźle - zamknięta z powodu zalania przez wodę Nr 425 - od m. Solarnia w kierunku Kuźni Raciborskiej - zamknięta Brak danych z gmin ze względu na brak łączności. powiatowe: Bierawa-Cisek droga zamknięta