Gazeta Panorama OPOLSKA Wydawnictwo OPOLMEDIA Kontakt
panorama opolska

Wiadomości z Opola i okolic

Wtorek, 28 września 2021
Imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława


Kapitalni w Opolskiem


21.09.2010

Pod takim hasłem odbyła się 20 września w Opolu konferencja podsumowująca w województwie opolskim dotychczasową realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Współorganizatorami wydarzenia byli samorząd województwa opolskiego, Wojewódzki Urząd Pracy oraz Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego. Opolszczyzna - jak informował Józef Sebesta, marszałek województwa opolskiego - dysponuje w tym programie kwotą 174,3 mln euro.

- To ogromna szansa na to, byśmy żyli w dojrzałym, otwartym społeczeństwie, dysponującym najważniejszym kapitałem: wykształconymi, aktywnymi, zdolnymi do zmian ludźmi - mówił marszałek.

Wsparcie POKL kierowane jest na takie dziedziny jak zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także na zagadnienia związane z rozwojem zasobów ludzkich na terenach wiejskich, budową sprawnej administracji wszelkich szczebli. Do 1 września - jak mówił marszałek Józef Sebesta - w regionie ogłoszono 60 konkursów na kwotę 287,7 mln złotych, do realizacji przyjęto niemal 220 projektów systemowych o wartości 159,2 mln złotych.

Uczestniczyło w nich około 60 tys. osób - bezrobotni, ludzi zamierzający rozpocząć własna działalność gospodarcza, uczniowie, studenci, doktoranci, pracodawcy i wiele innych. Obecny na konferencji prof. Jacek Szlachta, regionalista, współautor Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego do 2020 roku, przypomniał, iż "Strategia Europa 2020" wyznacza wyraźne cele. Wśród nich zakłada się, że 40 proc. młodego pokolenia powinno być poddane edukacji na poziomie wyższym, do 20 mln osób powinna się w Europie zmniejszyć strefa biedy, a wskaźnik zatrudnienia wzrosnąć do 75 proc. profesor Szlachta przewiduje, iż Unia Europejska na rozwiązywanie problemów społecznych przeznaczy trzycyfrowa kwotę liczoną w miliardach euro.

Wicemarszałek Józef Kotyś mówiąc o efektywnym wydawaniu funduszy europejskich, zapowiedział, że województwo opolskie będzie zabiegać o zajęcie jak najlepszego miejsca w rankingach, nie tylko w RPO, ale i w programie Kapitał Ludzki. Do podziału z Krajowej Rezerwy Wykonania dla najlepszych jest kwota ponad 300 mln euro. W trakcie konferencji nagrodzone zostały najciekawsze projekty realizowane w ramach PO "Kapitał Ludzki".

 • I tak w priorytecie VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, I miejsce zdobyła Opolska Izba Gospodarcza za projekt "Tutaj zostaję i zakładam własną firmę",
 • II miejsce - Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL za "Mobilni rodzice",
 • III miejsce - Stowarzyszenie "PRO PAROCHIA" na rzecz odnowy i rozwoju Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Mikołaja i św. Małgorzaty w Wysokiej koło Olesna za projekt "Podnosimy kwalifikacje.

Wyróżnienie otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna w Siemysłowie za projekt "Podnoszenie zawodowych kwalifikacji mieszkańców wiejskiej gminy Domaszowice".

Promocja integracji społecznej

 • I miejsce - Fundacja Pomocy Dzieciom Bądź Dobroczyńcą - BOSA Ekonomia Społeczna czyli Brzesko-Opolsko-Strzeleccy Animatorzy Ekonomii Społecznej,
 • II miejsce - Powiat brzeski/PCPR w Brzegu za "Dobry staż - pracę masz",
 • III miejsce - gmina Byczyna/Centrum Integracji Społecznej "CISPOL" za "Nowe perspektywy", wyróżnienie - Koło Brzeskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta - "Bezdomny to tez człowiek".

Regionalne kadry gospodarki

 • I miejsce - Zakłady Nutricia w Opolu za "Kreowanie wartości regionu poprzez rozwój pracowników Nutricia Zakłady Produkcyjne w Opolu",
 • II miejsce - Powiat nyski/Powiatowy Urząd Pracy w Nysie "Opolskie - ludzie, pasja, sport",
 • III miejsce - Opolski Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. za "Regionalne biuro promocji klastrów etap II", wyróżnienie - Uniwersytet Opolski "Lokalna Akademia CISCO, Uniwersyteckie Centrum Podnoszenia Kwalifikacji Zawodowych".

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

 • I miejsce - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jasienica Dolna i Wsi Drogoszów - "Zimowy kurs komputerowy- inicjatywa mieszkańców wsi Jasienica Dolna i Drogoszów,
 • II miejsce - gmina Chrząstowice "Przedszkolaki z Chrząstowic",
 • III miejsce - powiat kędzierzyńsko-kozielski /Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu "Absolwenci z Kędzierzyna-Koźla najlepsi z najlepszych" wyróżnienie - powiat prudnicki "Nasze przedszkole".

Nagrodzeni otrzymali statuetki wykonane przez dzieci Domu z Porażeniem Mózgowym. Na zakończenie konferencji wystąpili Grzegorz Turnau i Andrzej Sikorowski z koncertem "Pasjans na dwóch".