Gazeta Panorama OPOLSKA Wydawnictwo OPOLMEDIA Kontakt
panorama opolska

Wiadomości z Opola i okolic

Czwartek, 21 stycznia 2021
Imieniny: Agnieszki, Jarosława, Nory


Więcej pieniądzy na nowe drogi


jsz 06.04.2014

Rada Ministrów podjęła uchwałę o zwiększeniu środków przeznaczonych na realizację Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w 2014 r. Możesz sprawdzić, czy Twoja droga będzie teraz prosta jak stół, a wybite resory przejdą do historii.


Wydatki budżetu państwa na jego realizację wyniosą 700 mln zł, z czego dla województwa opolskiego przeznaczono 28,3 mln zł (ponad 14 mln zł na drogi powiatowe i gminne). Jest to - w stosunku do poprzedniej wersji uchwały - wzrost o ok. 18 mln. zł.

Kwota ta pozwoli na dofinansowanie łącznie 28 projektów z województwa opolskiego - 15 powiatowych i 13 gminnych, dotyczących budowy lub modernizacji ponad 59 km dróg lokalnych.

Na liście rankingowej w części przeznaczonej do dofinansowania znalazły się po dwa zadania powiatów: głubczyckiego; kędzierzyńsko-kozielskiego; kluczborskiego; oleskiego i strzeleckiego oraz po jednym projekcie powiatów: krapkowickiego; namysłowskiego; nyskiego; opolskiego i prudnickiego.

Największa dotacja dla powiatu, prawie 3 mln zł, trafi na zadanie powiatu kluczborskiego - remont prawie 14-kilometrowego odcinka drogi powiatowej 1301 Byczyna-Bruny.

Wśród projektów gminnych po 3 mln zł otrzymają miasta Kędzierzyn-Koźle i Opole. Dotacje przeznaczone są na przebudowę i rozbudowę ul. Kozielskiej oraz na pierwszy etap przebudowy ul. Wspólnej. Oprócz nich na liście rankingowej znalazły się zadania gmin: Baborów; Brzeg; Dobrzeń Wielki; Głubczyce; Gogolin; Krapkowice; Lasowice Wielkie; Praszka; Tułowice; Wołczyn i Zawadzkie.

- Najdłuższe przeznaczone do dofinansowania odcinki dróg to ponad 14-to kilometrowy fragment drogi powiatowej 1337 od granicy woj. wielkopolskiego do Wołczyna i ponad 13 kilometrów drogi powiatowej 1301 Byczyna-Bruny w powiecie kluczborskim - dodaje Rzecznik prasowy wojewody opolskiego Jacek Szopiński.

Drogi powiatowe:

 • Powiat kluczborski ,,Remont drogi powiatowej Nr 1337 O (Kuźnica Trzcińska) granica województwa wielkopolskiego - Wołczyn w km 0+000-14+337 o długości 14,337 km ''
 • Powiat oleski ,,Modernizacja DP nr 1928 O na odcinku Rudniki - Jaworek km 0+000 - 1+900''
 • Powiat opolski ,,Remont drogi powiatowej nr 1344 O Wołczyn - Murów - DW 454 od km 16+344 do km 28+583''
 • Powiat strzelecki ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1455 O Olszowa - Ujazd w miejscowości Olszowa ul. Wiejska''
 • Powiat namysłowski ,,Budowa zatoki autobusowej wraz z chodnikiem i oświetleniem w miejscowości Bukowie''
 • Powiat kędzierzyńsko-kozielski ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1418 O Karchów - DK Nr 38: Etap I''
 • Powiat nyski ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2187 O - ulica Szopena w Nysie''
 • Powiat głubczycki ,,Remont drogi powiatowej 1234 O Gołuszowice - Nowa Wieś odcinek od DK nr 38 do miejscowości Krzyżowice oraz w miejscowości Krzyżowice''
 • Powiat prudnicki ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1206 O relacji Biała - Sowin na odcinku m. Górka Prudnicka w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego''
 • Powiat krapkowicki ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1832 O Gogolin - Chorula od km 2+077 do km 4+044''
 • Powiat kluczborski/gmina Byczyna ,,Remont drogi powiatowej Nr 1301 O (Byczyna-Bruny-DP1337O) w km 0+059-13+072 o długości 13,013 km oraz drogi gminnej Nr 100504O (Miechowa-Proślice-Brzózka-Polanowice) na odcinku w miejscowości Proślice w km 4+538,25-5+068,25 o długości 0,530 km''
 • Powiat oleski ,,Modernizacja DP nr 1942 O w m. Wysoka km 1+900 - 2+640''
 • Powiat strzelecki ,,Rozbudowa z przebudową wraz z budową chodnika i odwodnienia drogi powiatowej 1802 O Jemielnica - Centawa Etap II odcinek 1''
 • Powiat kędzierzyńsko-kozielski ,,Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1408 O Zdzieszowice - Walce''
 • Powiat głubczycki ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1291 O Ściborzyce Wielkie - granica państwa''

Drogi gminne:

 • Gmina Kędzierzyn-Koźle ,,Przebudowa i rozbudowa odcinka ulicy Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu''
 • Gmina Krapkowice ,,Remont drogi gminnej - ul. Kozielska w Krapkowicach''
 • Gmina Baborów ,,Przebudowa i remont ul. Wiejskiej''
 • Gmina Dobrzeń Wielki ,,Budowa dróg gminnych ul. Broniewskiego, Eichendorffa, Norwida, wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem oraz przebudowa drogi gminnej ul. Chopina w m. Czarnowąsy''
 • Gmina Praszka ,,Przebudowa odcinka ul. Powstańców Śląskich, ul. Kilińskiego oraz odcinka ul. Styczniowej w Praszce''
 • Gmina Zawadzkie ,,Przebudowa ulicy Waryńskiego i Szpitalnej w Zawadzkiem w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu''
 • Gmina Wołczyn "Przebudowa drogi gminnej Nr 100437 O ul. Kołłątaja oraz poprawa bezpieczeństwa przy ul. Kościuszki w Wołczynie"
 • Gmina Tułowice "Przebudowa drogi gminnej wraz ze skrzyżowaniem, ul. Betonowa w Tułowicach"
 • Gmina Gogolin "Przebudowa ulicy Nowej w Gogolinie Droga gminna nr 106145 O"
 • Gmina Głubczyce ,,Przebudowa ciągu ulic Kolejowej i Krnowskiej w Głubczycach''
 • Miasto Opole ,,Przebudowa ul.Wspólnej w Opolu - etap I''
 • Gmina Brzeg ,,Przebudowa ul. Słowiańskiej w Brzegu''
 • Gmina Lasowice Wielkie "Remont drogi gminnej Nr 101439 O łączącej miejscowości Gronowice-Ciarka"