Gazeta Panorama OPOLSKA Wydawnictwo OPOLMEDIA Kontakt
panorama opolska

Wiadomości z Opola i okolic

Wtorek, 26 stycznia 2021
Imieniny: Lutosława, Normy, Pauliny


Śląska mniejszość w parlamencie europejskim


wir 22.04.2014

Przedstawiciele Ruchu Autonomii Śląska i Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej spotkali się z członkami Parlamentu Europejskiego.


Przedstawiciele śląskich organizacji: Jerzy Gorzelik (Ruch Autonomii Śląska) i Piotr Długosz ze Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej w Opolu wzięli udział w cyklu spotkań z członkami Parlamentu Europejskiego. Wizyta w Strassburgu poświęcona była kwestiom starań o uznanie śląskiej mniejszości etnicznej i śląskiego języka regionalnego. Przedstawiciele RAŚ i SONŚ spotkali się z parlamentarzystami reprezentującymi frakcję Europejskiej Partii Ludowej: Laszlo Tökesem - posłem z ramienia Węgierskiej Unii Demokratycznej w Rumunii, legendarnego opozycjonisty antykomunistycznego, oraz Herbertem Dorfmannem z Południowotyrolskiej Partii Ludowej.

Głównym punktem w programie wizyty był udział w posiedzeniu zespołu międzypartyjnego ds. tradycyjnych mniejszości, wspólnot narodowych i języków regionalnych. Ostatnie w tej kadencji spotkanie zespołu poświęcone było głównie zebraniu rekomendacji dla kolejnego składu Parlamentu Europejskiego. Po prezentacji Piotra Długosza i Jerzego Gorzelika posłowie uznali, że kwestia śląskiej tożsamości powinna stać się przedmiotem prac zespołu w kolejnej kadencji.

Prace te powinny się zakończyć sformułowaniem wniosków, które przekazane zostaną Komisji Europejskiej oraz polskim władzom. W posiedzeniu nie wzięli udział polscy członkowie zespołu, posłowie Ryszard Czarnecki, Tadeusz Cymański, Jacek Kurski i Paweł Kowal.