Gazeta Panorama OPOLSKA Wydawnictwo OPOLMEDIA Kontakt
panorama opolska

Wiadomości z Opola i okolic

Wtorek, 28 września 2021
Imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława


Opolscy radni są niedostępni


02.04.2015

Problem dotyczy niemal całej Polski. W ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór organizowanej przez Fundację im. Stefana Batorego sprawdzono czy mieszkańcom gmin jest łatwo spotkać się z radnymi.


Wyniki nie napawają optymizmem. Tylko w 56 procent sprawdzanych gmin (zbadano 48 gmin, po 3 z każdego województwa) mieszkańcy mogą znaleźć informację o dyżurach radnych na stronach internetowych. W województwie opolskim sprawdzono kilka samorządów. W Opola odnotowano brak dyżurów radnych. Podobnie jak w Brzegu. W gminie Wilków dyżurowało dwóch radnych.

Zgodnie z ustawą o samorządzie terytorialnym, jednym z podstawowych obowiązków radnych jest reprezentowanie wyborców, utrzymywanie stałej więzi z mieszkańcami i lokalnymi organizacjami, przyjmowanie zgłaszanych postulatów i przedstawianie ich organom gminy do rozpatrzenia. Trudno sobie wyobrazić dobre spełnianie tych obowiązków, jeśli mieszkańcy nie mają możliwości spotkania się z radnymi. - Idea przedstawicielstwa nie polega na tym, że realizuje on własną wolę, ignorując reprezentowanych - wyjaśnia Dawid Ślusarczyk z Inicjatywy Catalyst z Katowic. - Brak komunikacji i współdziałania z radnymi tworzy iluzję reprezentacji, niszcząc fundamenty demokracji. - Dobre kontakty z mieszkańcami to także duża pomoc dla radnych.