Gazeta Panorama OPOLSKA Wydawnictwo OPOLMEDIA Kontakt
panorama opolska

Wiadomości z Opola i okolic

Wtorek, 28 września 2021
Imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława


Studentka rozsławiła miód kluczborski


02.01.2015

Alicja Gadziałowska, absolwentka turystyki i rekreacji na Politechnice Opolskiej, otrzymała nagrodę specjalną Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Alicja Gadziałowska, absolwentka turystyki i rekreacji na Politechnice Opolskiej, otrzymała nagrodę specjalną Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za pracę magisterską „Miód i produkty pszczele jako atrakcja turystyczna powiatu kluczborskiego” w konkursie „Teraz Polska Promocja”. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się przed Bożym Narodzeniem w Sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego.

W ósmej edycji konkursu „Teraz Polska Promocja” obok trzech nagród głównych kapituła przyznała również nagrody od ministrów - sportu, kultury, gospodarki, nauki, spraw zagranicznych oraz rolnictwa. Ta ostatnia trafiła do opolanki. - Żyjący w ciągłym pośpiechu człowiek szuka w wolnym czasie połączenia z naturą, wybierając alternatywne formy turystyki - mówi laureatka. - W pracy została potwierdzona hipoteza, iż miód i produkty pszczele mogą stanowić samodzielną atrakcję turystyczną, szczególnie na terenach o długich tradycjach pszczelarskich. Moje opracowanie wykazuje, że interesujący dla turysty jest nie tylko wymiar konsumpcyjny miodu i produktów pszczelich, ale także cykl ich powstawania, zastosowanie w kuchni, medycynie, kosmetyce czy apiterapii, a także praca pszczelarza jako specyficzny zawód o długiej tradycji.

Konkurs powstał w 2007 roku pod patronatem Ministerstwa Gospodarki, z inicjatywy Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Pierwsze edycje poświęcone były wyłącznie promocji polskiej gospodarki za granicą. Po ośmiu latach działania, konkurs współtworzy 30 instytucji - ministerstwa, agencje rządowe, uczelnie wyższe, przedsiębiorstwa i media. Tegoroczna edycja zebrała 111 prac magisterskich. Ich tematyka dotyczyła głównie kwestii promocji turystycznej Polski, jej regionów, miast i produktów turystycznych, wizerunku Polski w świecie i instrumentów jego poprawy, dobrych praktyk w promocji Polski, atrakcyjności inwestycyjnej miejsc czy innowacyjności gospodarki Polski na tle Unii Europejskiej. Na autorów najlepszych prac czekały nagrody pieniężne o łącznej wartości ok. 50 tys. zł. Nagrody i wyróżnienia trafiły do 13 laureatów.