Gazeta Panorama OPOLSKA Wydawnictwo OPOLMEDIA Kontakt
panorama opolska

Wiadomości z Opola i okolic

Wtorek, 28 września 2021
Imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława


Górażdże wodują betonowe wyspy


30.05.2015

W Polsce sztuczne wyspy dla ptaków były już kilkukrotnie stosowane z sukcesem, jednak jak dotąd nikt nie podjął się wykorzystania wysp wykonanych ze specjalnej betonowej mieszanki.


Górażdże Kruszywa, w ramach umowy podpisanej z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków oraz BirdLife International - międzynarodowej organizacji działającej na rzecz ochrony ptaków, podejmą się prac, których celem jest stworzenie siedlisk lęgowych dla ptaków na wyspach Jeziora Nyskiego (w kopalni Wójcice) oraz w kopalni Malerzowice. Prace będą polegać na oczyszczeniu istniejących, naturalnych wysp z krzewów, samosiejek drzew i płatów trzciny, a dodatkowo w Malerzowicach od lądu zostanie odcięty półwysep, co pozwoli utworzyć tam naturalną, piaszczystą wyspę. Prace mają na celu stworzenie potencjalnych siedlisk lęgowych dla chronionych gatunków rybitw i mew (mewy czarnogłowej i siwej).

Całkowity budżet projektu wynosi 40 890 euro. Jego finansowanie zapewniają koncern HeidelbergCement w ramach współpracy z BirdLife International oraz Górażdże Kruszywa.

W kopalni Nowogród Bobrzański, należącej do Grupy Górażdże, rozpoczęto wodowanie sztucznych, betonowych wysp dla ptaków. To pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce, którego celem jest zwiększenie liczby miejsc lęgowych zagrożonych gatunków ptaków.

Podpisana umowa zakłada ochronę ptaków wodnych gniazdujących na wyspach występujących na terenie trzech kopalń surowców mineralnych należących do Grupy Górażdże: w Nowogrodzie Bobrzańskim, Malerzowicach i Wójcicach. W każdej z nich zostaną podjęte innego rodzaju działania ochronne na rzecz ptaków. Najbardziej spektakularne - bo podjęte po raz pierwszy w Polsce - było zwodowanie na wyeksploatowanym zbiorniku wodnym w Nowogrodzie Bobrzańskim betonowej wyspy.

Jej zadaniem jest zapewnienie ptakom dogodnych warunków do gniazdowania na terenach poeksploatacyjnych. Projekt jest realizowany głównie z myślą o dwóch gatunkach ptaków zagrożonych w skali Unii Europejskiej: rybitwie rzecznej i rybitwie biało czelnej. Stanowi część szerszego Programu Ochrony Bioróżnorodności koncernu HeidelbergCement.

Specjaliści z Górażdży i OTOP-u, aby w pełni przygotować się do realizacji nowego przedsięwzięcia kilka miesięcy temu odwiedzili kopalnię Tovačov w Czechach, gdzie tego rodzaju wyspy stosowane są od kilku lat. - W tym procesie szczególny nacisk stawiamy na ptaki, ponieważ zgodnie z analizą to właśnie one stanowią najliczniej reprezentowaną grupę gatunków rzadkich i zagrożonych na terenach kopalń surowców mineralnych należących do Grupy Górażdże - mówi Krzysztof Filusz, prezes Górażdże Kruszywa. - Do wysp nie mają dostępu drapieżniki, co znacznie zwiększa szanse na bezpieczne gniazdowanie i wzrost populacji rybitw.