Gazeta Panorama OPOLSKA Wydawnictwo OPOLMEDIA Kontakt
panorama opolska

Wiadomości z Opola i okolic

Wtorek, 28 września 2021
Imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława


Rafał Bartek nowym szefem TSKN


wir 06.06.2015

Delegaci Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim wybrali przewodniczącego na nową kadencję.


Został nim Rafał Bartek, który do tej pory pełnił funkcję sekretarza towarzystwa. Poprzedni zarząd uzyskał praktycznie stuprocentowe absolutorium.

Pod koniec maja w Gminnym Ośrodku Rekreacji i Sportu w Zakrzowie odbyło się roczne zebranie sprawozdawczo-wyborcze. 135 delegatów (w sumie liczba wszystkich delegatów wynosi 150) obradowało ponad 9 godzin. Na spotkaniu była również konsul Niemiec w Opolu Sabina Haake, marszałek województwa Andrzej Buła, radca ministra Administracji i Cyfryzacji Jarosław Małecki, pełnomocnik wojewody opolskiego do spraw mniejszości narodowych i etnicznych Marek Mazurkiewicz.

Punktem kulminacyjnym zebrania był wybór nowego przewodniczącego. Delegaci zgłosili dwóch kandydatów: Zuzannę Donath-Kasiurę oraz Rafała Bartka. W tajnym głosowaniu 60 głosów zdobyła Zuzanna Donath-Kasiura, Rafał Bartek uzyskał 74 głosy i tym samym został wybrany nowym przewodniczącym TSKN.

Rafał Bartek ukończył pedagogikę oświatowo-artystyczną i studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania oświatą na Uniwersytecie Opolskim oraz studia podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej na kierunku Zarządzanie funduszami Unii Europejskiej. Pracę zawodową rozpoczął jako nauczyciel w szkole podstawowej w Dębskiej Kuźni. Pracował również w Wydziale Oświaty, kultury i Sportu Starostwa Powiatowego Opolu. Był stypendystą niemieckiej Fundacji Roberta Boscha dla młodych kadr kierowniczych z Europy Środkowej i Wschodniej. Od października 2004 roku do lipca 2008 roku pełnił funkcję kierownika Domu Europejskiego przy Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Opolu.

Od sierpnia 2008 roku został dyrektorem Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej. Od 2005 roku jest również członkiem Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, a od roku 2013 jej współprzewodniczącym. Od 25 lat jest członkiem TSKN. Był członkiem zarządu i przez dwie ostatnie kadencje pełnił funkcję sekretarza towarzystwa.

Członkami zarządu na kolejne cztery lata zostali: Zuzanna Donath-Kasiura, Norbert Rasch, Ryszard Galla, Bernard Gaida, Edyta Gisman, Krzysztof Wysdak, Norbert Honka, Józef Swaczyna, Rudolf Urban, Róża Zgorzelska.

Do Komisji Rewizyjnej powołano: Helgę Baron, Krzysztofa Barona, Ewelinę Brol, Barbarę Kaczmarczyk, Różę Kerner. W składzie sądu koleżeńskiego znaleźli się: Gerhard Wons, Bruno Kosak, Jacek Wróbel, Brygida Wiencek, Ewald Świętek.

Ustępujący przewodniczący Norbert Rasch podsumował swoje dwie kadencje, wymieniając szereg inicjatyw, które udało się wprowadzić w tym czasie w życie. Podkreślił jak bardzo potrzebna jest Mniejszość Niemiecka w województwie opolskim, jak dużo uboższy byłby ten region bez działań które zarówno TSKN jak i wiele innych organizacji mniejszości niemieckiej prowadzi.

Zatwierdzono również plan pracy na kolejny rok. Towarzystwo pracować będzie m.in. nad wzmocnieniem struktur oferując szkolenia, debaty oraz program dla dzieci, młodzieży, osób w wieku średnim. Ponadto zaplanowano aktywne przygotowanie do wyborów parlamentarnych w tym roku oraz wystawienie listy z Komitetu Mniejszość Niemiecka. Kolejne działanie to zacieśnianie współpracy ze szkołami oraz tworzenie szkół i przedszkoli mniejszościowych, aktywnie wspierając dwujęzyczność. Dyskutowano na temat mediów mniejszości i mocniejszej prezencji towarzystwa w internecie.