Gazeta Panorama OPOLSKA Wydawnictwo OPOLMEDIA Kontakt
panorama opolska

Wiadomości z Opola i okolic

Poniedziałek, 18 stycznia 2021
Imieniny: Beatrycze, Małgorzaty, Piotra


Od mostu do stypendium dla kajakarza


kra 06.07.2015

Fundacja Górażdże ogłosiła listę projektów, które otrzymają wsparcie finansowe. Dzięki tym pieniądzom odbędzie się m.in. kolejna edycja filmowego festiwalu "Opolskie Lamy".


Grantami o łącznej wartości 316 tysięcy złotych Fundacja Górażdze - Aktywni w Regionie wesprze w tym roku projekty o łącznej wartości ponad 316 200 złotych z zakresu sportu, kultury i ochrony zabytków oraz innych przedsięwzięć wspierających rozwój lokalnych społeczności.

W 2015 roku do fundacji wpłynęło łącznie 226 nowych wniosków, spośród których 41 uzyskało wsparcie Przyznano 6 dużych grantów o wartości powyżej 10 tys. zł każdy i 35 grantów małych poniżej 10 tys. zł. Największe dofinansowanie otrzymały projekty z obszaru kultury i ochrony zabytków oraz kultury fizycznej i sportu.

Kultura i ochrona zabytków
W obszarze kultury największy grant otrzymało Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi z Ozimka na organizację projektu „Święto Mostu i Żeliwa”. Projekt, którego celem jest popularyzacja wiedzy na temat zabytków i lokalnej historii, obejmuje organizację 3-dniowych uroczystości z okazji rocznicy otwarcia historycznego mostu. Odbędą się m.in. plenerowy spektakl teatralny, inscenizacja historycznej „bitwy o most” oraz wystawa i wykłady historyczne.

Duży grant otrzyma też Towarzystwo Międzynarodowych Kursów Muzycznych im. Jerzego Hellera w Opolu na organizację IX Festiwalu Śląskie Lato Muzyczne.

Na liście beneficjentów znalazła się Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu, która otrzyma dofinansowanie na projekt edukacyjny „Klasycy sztuki współczesnej - Tadeusz Kantor” oraz Stowarzyszenie Opolskie Lamy - na zorganizowanie kolejnej edycji filmowego festiwalu.

Tegoroczne działania Aktywnych w Regionie koncentrują się również na ochronie zabytków lokalnej architektury. Dofinansowanie przyznano m.in. na renowację obrazów w barokowym klasztorze św. Franciszka z Asyżu w Głogówku, remont zabytkowych organów w kościele w Gogolinie oraz konserwację ołtarza w kościele w Wójcicach.

Kultura fizyczna i sport amatorski
Wsparcie otrzyma aż 14 lokalnych klubów i organizacji sportowych działających na terenie kilku gmin województwa opolskiego m.in Gogolina, Bierawy i Łambinowic. AZS Politechnika Opolska ufunduje stypendium dla Piotra Kulety, olimpijczyka i kilkukrotnego mistrza Polski uprawiającego kajakarstwo.

Ochrona zdrowia i inne inicjatywy społeczne
Duże granty otrzymają także Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu oraz Krapkowickie Centrum Zdrowia, które z pozyskanych środków sfinansuje zakup kardiomonitorów. Wymiana wyeksploatowanego sprzętu na nowoczesną aparaturę umożliwi znaczącą poprawę jakości usług medycznych świadczonych przez tę placówkę.

Wśród innych dotowanych działań przyznano kilka grantów w obszarze edukacji oraz poprawy bezpieczeństwa. Działająca przy Komendzie Wojewódzkiej Policji Fundacja Pro-Lege otrzymała grant na wydanie publikacji zatytułowanej „Pierwszaki”, dotyczącej profilaktyki na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa uczniów klas pierwszych szkół podstawowych.