Gazeta Panorama OPOLSKA Wydawnictwo OPOLMEDIA Kontakt
panorama opolska

Wiadomości z Opola i okolic

Wtorek, 28 września 2021
Imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława


Mniejszość niemiecka martwi się o szkoły polskie na Litwie


wira 12.09.2015

Zarządu Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce z siedzibą w Opolu zabrał głos w sprawie sytuacji polskich szkół na Litwie.


Członkowie zaniepokojeni są sytuację szkolnictwa „mniejszościowego” i wyrażają solidarność oraz wsparcie dla polskiej mniejszości narodowej na Litwie, która w obronie swoich praw czuje się zmuszona do sięgnięcia po tak drastyczne środki jak strajk.

- Jako naczelna organizacja Niemców w Polsce, którzy zaledwie od 25 lat mogą korzystać w ogóle z praw mniejszości narodowych oraz nauki języka niemieckiego w szkołach w regionach, gdzie zamieszkują, i nadal nie dysponują ani jedna szkołą publiczną z niemieckim językiem wykładowym, rozumiemy najlepiej, jakim skarbem są takie szkoły - mówili w czasie spotkania członkowie zarządu. - Mamy pełną świadomość, jak ważny dla potrzymania tożsamości narodowej mniejszości narodowej i zachowania swojego języka jest niezakłócenie działający oraz wpierany przez państwo system szkolnictwa dedykowany mniejszościom. Bez wsparcia moralnego, organizacyjnego, finansowego czy merytorycznego ze strony państwa szkolnictwo „mniejszościowe” czy edukacja w języku mniejszości narodowej nie ma szans na przetrwanie czy rozwój.

Zarząd mniejszości niemieckiej nie ukrywa, że wsparcie, jakie w tym zakresie otrzymuje od państwa polskiego, choć wciąż niewystarczające, daje jednak minimalne warunki do realizacji ważnej misji - podtrzymanie tożsamości narodowej w młodym pokoleniu.

Podkreślają, że zniszczenie edukacji mniejszościowej będzie nie do odbudowania. Utrata języka mniejszości prowadzi bowiem do zachwiania tożsamości narodowej. Niepokoją się działaniami rządu Republiki Litewskiej wobec systemu szkolnictwa polskiej i innych mniejszości narodowych oraz braku dialogu, który doprowadził aż do „strajku szkolnego”.