Gazeta Panorama OPOLSKA Wydawnictwo OPOLMEDIA Kontakt
panorama opolska

Wiadomości z Opola i okolic

Wtorek, 28 września 2021
Imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława


Przeszła nowelizacja ustawy o mniejszościach


am 28.09.2015

25 września - na wniosek posła Ryszarda Galli - Sejm przyjął nowelizację ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych. W głosowaniu 258 posłów było za nowelizacją, przeciw opowiedziało się 161 osób.


Nad projektem nowelizacji pracowali członkowie komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości oraz komisja sejmowa mniejszości narodowych i etnicznych. Nowelizacja jest szczególnie ważna w tym roku, gdyż obchodzone jest 10-lecie funkcjonowania ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych.

Do najważniejszych zmian z punktu widzenia mniejszości niemieckiej należą:

  • rozszerzenie możliwości posługiwania się językami mniejszości narodowych i etnicznych w powiatach oraz mówienie językiem regionalnym, jako językiem pomocniczym. Można się będzie nim posługiwać nie tylko w urzędach gminy i podległych im jednostkach, ale także w urzędach powiatowych oraz jednostkach podległych.
  • możliwości posługiwania się językiem pomocniczym przez obywateli innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).
  • możliwość uzyskiwanie dwujęzycznych zaświadczeń. Umożliwienie organom gminy i powiatu używanie dwujęzycznego papieru firmowego oraz zwracanie się do organizacji mniejszości narodowych i etnicznych z pismami dwujęzycznymi.
  • przyjęcie lub odrzucenie wniosku w sprawie ustalenia nazwy miejscowości i nazw dziesięciu ulic oraz przeprowadzenia konsultacji musi nastąpić w drodze uchwały rady gminy. Dzięki takiemu rozstrzygnięciu w przypadku odrzucenia wniosku o ustalenie dodatkowej nazwy albo przeprowadzenie konsultacji, od uchwały rady gminy można się będzie odwołać. Obecnie, w przypadku kiedy wniosek jest odrzucany bez podjęcia uchwały, nie istnieje możliwość odwołania się od decyzji rady gminy.
  • możliwość powołania pełnomocnika do spraw mniejszości narodowych i etnicznych przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starostę i marszałka województwa oraz określenie jego podstawowych zadań.