Gazeta Panorama OPOLSKA Wydawnictwo OPOLMEDIA Kontakt
panorama opolska

Wiadomości z Opola i okolic

Piątek, 17 września 2021
Imieniny: Franciszka, Lamberty, Narcyza


W Niemodlinie narkotyki nikogo nie kręcą


ap 01.12.2015

Ponad 3000 materiałów edukacyjnych (w tym multimedia) trafi do szkół na terenie gminy Niemodlin. Ich adresatami są: młodzież, rodzice oraz nauczyciele.


W ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowane są kampanie pt. „Narkotyki? To mnie nie kręci! - Dopalacze wróciły” oraz „Przemoc Boli”. 

Kampania "Narkotyki? To mnie nie kręci!" wymierzona w dopalacze to odpowiedź na falę zatruć tymi niebezpiecznymi narkotykami. Zdaniem ekspertów tylko skuteczna i profesjonalna edukacja jest w stanie uświadomić młodzieży i dorosłym, że sięganie po dopalacze to droga donikąd. Ulotki profilaktyczne o dopalaczach oprócz treści edukacyjnych związanych z narkotykami zawierają także zadania do wykonania przez uczniów. Natomiast plakaty profilaktyczne w klarowny sposób mówią o ryzyku upadku po dopalaczach. "Kampania Narkotyki? To mnie nie kręci!" przeciw dopalaczom nie zapomina też o rodzicach. Ulotki profilaktyczne przeznaczone dla nich w prosty sposób tłumaczą m.in., na czym powinna polegać dobra relacja z dziećmi, a także, co nowe prawo oznacza dla młodzieży.

Gmina Niemodlin przekaże wkrótce także nowe materiały edukacyjne związane z przeciwdziałaniem przemocy pod hasłem pt. „Przemoc boli”. Ta kampania profilaktyczna w szkołach obejmie swoim zasięgiem również uczniów, rodziców i nauczycieli. Do szkół trafią m.in. materiały nie tylko dotyczące przemocy rówieśniczej, ale również przemocy w sieci. Korzystając z materiałów, uczeń dowie się, że cyberprzemoc to groźna odmiana przemocy. Zrozumie, że każde przykre słowo w internecie dotyka kogoś przy komputerze czy smartfonie.

Realizowane obecnie kampanie profilaktyczne we wszystkich szkołach na terenie gminy Niemodlin finansowane są z dochodów gminy pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.