Gazeta Panorama OPOLSKA Wydawnictwo OPOLMEDIA Kontakt
panorama opolska

Wiadomości z Opola i okolic

Poniedziałek, 16 maja 2022
Imieniny: Andrzeja, Jędrzeja, Małgorzaty


Ostatnia szansa na tańsze inwestycje


02.04.2014

W lipcu 2014 r. poziom zachęt regionalnych dostępnych dla inwestorów w Specjalnych Strefach Ekonomicznych (SSE) zmniejszy się nawet o 15-20%. Nie wszyscy na tym skorzystają. Najmniej ci, którzy mają najwyższy krajowy produkt brutto.


Przedsiębiorcy zamierzający inwestować, reinwestować lub poszerzać swój zakład w SSE, mają jeszcze czas, aby w pełni skorzystać z maksymalnych poziomów dostępnych zachęt. W tym kontekście Amerykańska Izba Handlowa w Polsce (AmCham) zorganizowała we Wrocławiu spotkanie inwestorów i przedsiębiorców z ekspertami oraz władzami stref ekonomicznych.

W lipcu 2013 roku Rada Ministrów wydała rozporządzenie o wydłużeniu funkcjonowania SSE do końca 2026 roku. Jednak pomoc publiczna, tj. wysokość zwolnienia z podatku dochodowego CIT zmieniła się. Jest ona kształtowana m.in. przez mapę pomocy regionalnej określoną przez Unię Europejską. Obowiązywać będzie od 1 lipca 2014 roku do 31 grudnia 2020. W regionach, w których krajowy produkt brutto jest najwyższy, pomoc regionalna zostanie obniżona nawet o 20%. Będą to: Dolny Śląsk, Wielkopolska, Śląsk oraz Warszawa.

Inwestorzy oraz przedsiębiorcy planujący reinwestycje lub powiększenie swoich fabryk mają czas do lipca na skorzystanie z dotychczas obowiązujących ulg oraz skorzystania z istniejących procedur ułatwiających uzyskanie pozwolenia - mówi Joanna Bensz, członek zarządu Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, dyrektor oddziału AmCham we Wrocławiu. - Przewidujemy jednak, że zmiany legislacyjne nieznacznie wpłyną na dynamikę inwestycji w regionach, w których została zmniejszona pomoc publiczna. Prawdopodobnie inwestycje utrzymają się ze względu dobrą infrastrukturę oraz współpracę z samorządem terytorialnym, SSE oraz potencjał pracowniczy.

Pomoc publiczna zakładana przez UE uzależniona jest od zamożności regionu, tj. średniej wartości PKB na jednego mieszkańca. Wsparcie regionalne w Polsce utrzymuje się na tym samym poziomie na większości obszarów, gdyż polskie PKB jest niższe niż 75% średniej unijnej. Tereny zamieszkałe przez 86% ludności naszego kraju będą podlegały regionalnej pomocy inwestycyjnej w granicach od 25% do 50% kwalifikowalnych kosztów projektów inwestycyjnych. Szczególną pomocą objęte pozostały województwa Polski wschodniej - lubelskie, podkarpackie, podlaskie i warmińsko-mazurskie. Największą stratę odnotuje natomiast Warszawa, która do 2017 r. będzie otrzymywała wsparcie na poziomie 15%, natomiast po 2017 r. jedynie 10%.

Z początkiem lipca mija zmieniają się warunki oferowanej pomocy publicznej dla inwestorów w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Dlatego przedsiębiorcy, którzy chcieliby skorzystać z pełnych ulg powinni podjąć odpowiednie działania.