Gazeta Panorama OPOLSKA Wydawnictwo OPOLMEDIA Kontakt
panorama opolska

Wiadomości z Opola i okolic

Poniedziałek, 05 czerwca 2023
Imieniny: Bonifacego, Kiry, Waltera


Z ubezpieczeniem za granicę


fta 15.08.2014

W województwie opolskim coraz więcej osób odbiera Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) przed wyjazdem za granicę.


Nie pokrywa ona jednak wszystkich wydatków związanych z leczeniem poza krajem. Wakacje to dla wielu osób pierwsza w roku okazja do urlopu, który coraz częściej spędzany jest za granicą. Ministerstwo Sportu i Turystyki podaje, że w 2013 roku 5,5 milionów Polaków powyżej 15. roku życia uczestniczyło w wyjazdach zagranicznych. To o 1,4 mln i 300 tys. więcej niż kolejno w latach 2011 i 2012. Rokrocznie wzrasta też w związku z tym liczba wydawanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) kart EKUZ. Przeszło 2 mln w zeszłym roku to dotychczasowy rekord, lepszy o 500 tys. w porównaniu ze stanem sprzed 2 lat. Trend wzrostowy potwierdzają też dane z regionów. Opolski Oddział Wojewódzki NFZ wydał w 2013 r. 70,1 tys. dokumentów, o 15 tys. więcej niż rok wcześniej.

- Dzięki karcie EKUZ osoby ubezpieczone w NFZ-ecie, gdy coś im się stanie, mogą przez 6 miesięcy korzystać z opieki zdrowotnej w krajach Unii Europejskiej (UE), Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii - tłumaczy Anna Materny, dyrektor Biura Ubezpieczeń Detalicznych w Gothaer TU. - Taka opieka odbywa się na identycznych zasadach, jakie obowiązują obywateli tych państw. W większości przypadków wiąże się to jednak z koniecznością poniesienia części kosztów udzielanych za granicą świadczeń medycznych.

Statystyki NFZ-etu pokazują, że zainteresowanie Polaków kartami wzrosło w kwietniu 2013 r. Wydano ich w kraju przeszło 40 procent więcej niż w marcu.

Za co płaci się z własnej kieszeni?
EKUZ jest jak najbardziej przydatny, lecz ma też kilka wad, z których lepiej zdawać sobie sprawę przed urlopem. Karta nie zapewnia np. organizacji i pokrycia kosztów powrotu do kraju, które w skrajnych przypadkach potrafią być liczone w setkach tysięcy złotych. Ponadto bezpłatna pomoc medyczna zostanie udzielona przez placówki medyczne tylko w zakresie określonym przepisami danego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Każdy z krajów ma inne regulacje:

  • W Niemczech trzeba zapłacić za pierwszą wizytę u lekarza, a każdy dzień w szpitalu kosztuje 10 euro.
  • W Belgii 25 procent kosztów leczenia i lekarstw pokrywa się we własnym zakresie.
  • We Francji opłaca się 30 procent wysokości honorariów lekarskich, 20 procent kosztów leczenia stacjonarnego i 25 procent szpitalnego, koszty leków od 35 do 65 procent, a także 40 procent kosztów testów laboratoryjnych,
  • We Włoszech obowiązują opłaty za wizytę u lekarza i leczenie stomatologiczne (do 36,15 euro), za wyjątkiem pediatry lekarz specjalista przyjmuje tylko po skierowaniu od lekarza ogólnego, a niektóre leki na receptę są sprzedawane za opłatą ryczałtową, za pozostałe trzeba zapłacić niekiedy nawet 100 lub 50 procent ceny.
  • W wielu zagranicznych miejscowościach wypoczynkowych lekarze przyjmują tylko prywatnie, a w związku z tym EKUZ nie jest tam honorowany i za te usługi należy zapłacić pełną, bezzwrotną kwotę. Pacjent w pełni ponosi koszty transportu sanitarnego do Polski, również odpłatne jest ratownictwo górskie, m.in. w Austrii, we Francji, w Czechach oraz na Słowacji.

Uzupełnieniem karty EKUZ jest dobrowolna, kupowana na własną rękę polisa turystyczna, która zadziała w sytuacjach wyłączonych z zakresu ochrony w ramach NFZ-etu. - Ubezpieczenie turystyczne zapewnia przede wszystkim pokrycie kosztów leczenia bez konieczności współpłacenia, a także pokrycie kosztów od pomocy i transportu z miejsca zdarzenia do szpitala, po transport lotniczy do kraju pod opieką lekarza - dodaje Anna Materny. - W ramach polisy można także korzystać z prywatnych placówek służby zdrowia.

EKUZ w liczbach w woj. opolskim (dane NFZ-etu):

  • w I kwartale 2014 r. wydano już ponad 13,8 tys. kart EKUZ,
  • najwięcej kart NFZ wydaje zazwyczaj w lipcu.W zeszłym roku było to 16,4 tys. dokumentów,
  • liczba wydawanych kart EKUZ rośnie nieprzerwanie od 2007 roku, wówczas wydano ich o 31,5 tysiąca mniej niż w 2013 roku.