Gazeta Panorama OPOLSKA Wydawnictwo OPOLMEDIA Kontakt
panorama opolska

Wiadomości z Opola i okolic

Piątek, 17 września 2021
Imieniny: Franciszka, Lamberty, Narcyza


Elektrownia najnowocześniejsza na świecie


kaj 24.05.2015

Największa inwestycja infrastrukturalna w Polsce po 1989 roku za 11,6 mld zł w Brzeziach pod Opolem, nabiera rozpędu.


Budowa dwóch bloków energetycznych o łącznej mocy 1800 MW w 2019 roku sprawi, że elektrownia w Opolu będzie jedną z najnowocześniejszych siłowni węglowych na świecie. Opolska inwestycja jest największym projektem infrastrukturalnym realizowanym po 1989 roku. Ziemia wykopana pod nowe bloki wystarczyłaby do zasypania Zalewu Zegrzyńskiego na Mazowszu (980 tys. m3). Ilość wykorzystanych do budowy konstrukcji stalowych jest zbliżona do budowy nowojorskiego Empire State Building (65 tys. ton), a betonu wystarczyłoby do postawienia drugiego Pentagonu (250 tys. ton). Długość kabli wynosi natomiast tyle, ile trasa z Warszawy do Lizbony (3 tys. km).

3 listopada 2014, dziewięć miesięcy po rozpoczęciu budowy, w jej fundamenty został wmurowany kamień węgielny. Akt erekcyjny został podpisany przez przedstawicieli inwestora, konsorcjum wykonawczego oraz władz państwowych. Na uroczystości obecna była Ewa Kopacz, Prezes Rady Ministrów RP.

- To również dobra wiadomość dla polskich rodzin i przedsiębiorców, ponieważ projekt Opole II gwarantuje bezpieczne i nieprzerwane dostawy relatywnie taniej energii elektrycznej - mówi Marek Woszczyk, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. - PGE Polska Grupa Energetyczna przeprowadziła szereg analiz, z których wynika, że inwestycja jest ekonomicznie opłacalna. Decyzja o budowie jest przemyślana, uzasadniona ewoluującym otoczeniem rynku energii, a realizacja dobrze zaplanowana, o czym świadczy zgodny z harmonogramem postęp prac.

Ostatnie uzgodnienia poczynione w Brukseli podczas szczytu klimatycznego, podnosząc rentowność projektu, tylko potwierdzają słuszność podjętej decyzji. Elektrownia w Opolu to przykład inwestycji, dzięki którym polski przemysł energetyczny staje się bardziej wydajny i przyjazny dla środowiska. Elektrownie opalane węglem kamiennym odpowiadają za blisko połowę produkcji prądu w Polsce. - Dzięki zwiększeniu średniej sprawności nowych bloków z ok. 35 do 45 proc. emisja CO2 zostanie znacząco obniżona - wyjaśnił Włodzimierz Karpiński, minister skarbu państwa. - Co ważne, realizacja opolskiego projektu zapewni stabilne dostawy prądu do 4 mln gospodarstw domowych.

Dwa realizowane bloki - każdy o mocy brutto 900 MW - opalane będą węglem kamiennym. Rocznie zużyją ok. 4 mln ton węgla pochodzącego z Górnego Śląska. Zastosowanie najnowszych technologii pozwoli na uzyskanie sprawności netto w produkcji energii elektrycznej o ok. 25 proc. wyższej od obecnie stosowanych w polskiej energetyce oraz umożliwi znaczące ograniczenie oddziaływania elektrowni na środowisko, w tym redukcję emisji dwutlenku węgla o ok. 25 proc. na jednostkę wyprodukowanej energii. Nowe bloki 5 i 6 w Elektrowni Opole będą zastępować jednostki wycofywane w innych elektrowniach, wybudowane w latach 60. i 70. XX w.

Zgodnie z harmonogramem blok nr 5 ma zostać przekazany do eksploatacji w lipcu 2018 r., a blok nr 6 w lutym 2019 r. Nowe bloki produkować będą do 12,5 TWh energii elektrycznej rocznie, co pozwoli na zaspokojenie potrzeb ponad 4 mln gospodarstw domowych. Po ich oddaniu będzie to największa i najbardziej wydajna elektrownia opalana węglem kamiennym w Polsce.

W trakcie realizacji projektu, kontrakty na dostawę surowców i materiałów otrzyma 350 firm, prace wykonywać będzie około 200 przedsiębiorstw budowlanych, a zatrudnienie na placu budowy w szczytowym momencie sięgnie 4 tys. osób.