Gazeta Panorama OPOLSKA Wydawnictwo OPOLMEDIA Kontakt
panorama opolska

Wiadomości z Opola i okolic

Piątek, 17 września 2021
Imieniny: Franciszka, Lamberty, Narcyza


NIK wykrył nieprawidłowości w kategoryzacji hoteli


ttg 26.02.2010

Może powstanie centralna baza przewodników turystycznych i pilotów wycieczek zagranicznych. Do tej pory panuje swoisty bałagan. Biura podróży sama oceniają hotele, nadając im słoneczka lub słoniki.


Redakcja TTG Polska jako pierwsza publikuje pełen tekst Najwyższej Izby Kontroli o nieprawidłowościach w egzaminach na przewodnika i pilota oraz kategoryzacji obiektów hotelowych. Marszałkowie województw, które przygotowują się do organizacji EURO 2012, otrzymali od NIK pozytywną ocenę za realizację zadań wynikających z ustawy o usługach turystycznych. W ramach ustawy m.in. nadawano uprawnienia przewodnika turystycznego i pilota wycieczek, zaszeregowywano do poszczególnych kategorii hotele (m.in. przyznawano im gwiazdki), motele, pensjonaty, campingi, domy wycieczkowe, schroniska, prowadzono rejestry pośredników turystycznych i organizatorów turystyki.

Kontrola wykazała jednak pewnie nieprawidłowości. Prowadzone rejestry były niekompletne. Zdarzało się, że egzaminy na przewodnika i pilota przeprowadzała komisja, w której składzie nie było np. przedstawiciela konserwatora zabytków (na terenie, gdzie egzaminowany pilot czy przewodnik chce działać są muzea lub zabytki - udział konserwatora w egzaminie jest obowiązkowy). NIK stwierdziła też, że niekiedy w komisjach egzaminacyjnych zasiadali wykładowcy, którzy przygotowywali egzaminowanych kandydatów na przewodników i pilotów. Szwankowała także kontrola przewodników i pilotów. Kategoryzacja obiektów hotelarskich, w tym m.in. przyznawanie gwiazdek hotelom, w części przypadków odbyło się z opóźnieniem lub w oparciu o niekompletne wnioski. NIK zwróciła się do Ministra Turystki i Sportu o (m.in.) rozważenie utworzenia ogólnodostępnej centralnej bazy przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.