Gazeta Panorama OPOLSKA Wydawnictwo OPOLMEDIA Kontakt
panorama opolska

Wiadomości z Opola i okolic

Sobota, 13 kwietnia 2024
Imieniny: Artemona, Justyny, Przemysławy


Pieniądze na badania znów w zasięgu ręki


wg 13.11.2009

Fundusze do wzięcia


W listopadzie ruszają kolejne nabory wniosków w ramach działania 1.4-4.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, które przewiduje wsparcie działalności badawczo-rozwojowej. Od 2 listopada aplikować mogą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Osobny konkurs dla dużych firm ruszy 16 listopada. Budżet każdego z konkursów przekracza 280 mln zł. W tym roku w działaniu 1.4-4.1 PO IG - Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac - przewidziano dwie rundy aplikacyjne. W trwającej do 30 kwietnia tego roku pierwszej rundzie złożono 411 wniosków na łączną kwotę dofinansowania przekraczającą 1,4 mld złotych. Dofinansowanie na ponad 720 mln zł przyznano ostatecznie połowie wniosków, czyli 206 projektom. - W uruchomionym właśnie w listopadzie naborze budżet dla małych i średnich firm wynosi ponad 280 mln złotych na cześć badawczą - mówi Izabela Wójtowicz, dyrektor Zespołu Badan i Rozwoju w PARP. - Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie nabór został przewidziany do 30 listopada i sądzimy, że wnioski będą przyjmowane do ostatniego dnia, mimo, że w ogłoszeniu mowa jest o możliwości wcześniejszego zamknięcia naboru, jeśli wartość złożonych projektów przekroczy 120 % planowanego budżetu. Przedsiębiorcy, którzy już korzystają ze wsparcia na prace B+R chcą znowu powalczyć o dotacje. - Podpisaliśmy z PARP już dwie umowy o dofinansowanie z działania 1.4-4.1 PO IG. Planujemy złożenie wniosku również w tym naborze, ponieważ wiemy, jak wymierne efekty może przynieść działalność badawczo-rozwojowa - mówi Marek Maniecki, wiceprezes zarządu firmy Globema, która zajmuje się tworzeniem informatycznych systemów do zarządzania infrastrukturą sieciową. W ramach działania 1.4-4.1 dofinansowaniu podlega prowadzenie przez przedsiębiorców projektów celowych składających się z części badawczej (badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych) oraz części wdrożeniowej (wdrożenia wyników tych badań lub prac w działalności gospodarczej przedsiębiorcy). Wsparcie na część badawczą projektu celowego pochodzi z budżetu działania 1.4, zaś wsparcie na wdrożenie wyników badań z budżetu działania 4.1. Budżet Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w latach 2007-2013 przewiduje na realizację projektów w ramach działania 1.4-4.1 dotacje w wysokości 780 mln euro. Kwota wsparcia na prace badawcze i rozwojowe musi być niższa niż równowartość w złotych kwoty 7,5 miliona euro dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt. Kwota wsparcia na wdrożenie wyników tych prac nie może przekroczyć 20 milionów złotych dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt.